Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wojewoda Śląski rozmawiał o bezpieczeństwie z zarządem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach pełni szczególną rolę społeczną i ekonomiczną w rozwoju województwa śląskiego. Wojewoda Śląski Marek Wójcik uczestniczył w spotkaniu z zarządem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA oraz przedstawicielami Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas którego rozmawiano na temat znaczenia lotniska dla rozwoju i bezpieczeństwa województwa śląskiego.

Plany i inwestycje na 2024 rok

W pierwszej części zaprezentowano efekty zakończonych już inwestycji oraz przedstawiono strategie dalszego rozwoju lotniska. Wśród licznych projektów zaplanowanych na lata 2024-2028 są m.in.: stworzenie głównego terminalu pasażerskiego połączonego tunelem ze stacją kolejową, multimodalne centrum przesiadkowe, rozbudowa parkingów terenowych i budowa parkingu wielopoziomowego oraz nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Przedsięwzięcia mają na celu rozwój ruchu i usług cargo, rozbudowę, modernizację i poprawę standardu infrastruktury, zwiększanie dostępności komunikacyjnej do lotniska czy realizację strategii energooszczędności na rzecz zmniejszenia uciążliwości dla środowiska.

W drugiej częścią spotkania przedstawiono dane na temat nielegalnej migracji drogą lotniczą oraz wyzwania stojące przed funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Pyrzowicach.

Ładowanie Rozmowy