Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

STOP SMOG. Większe wsparcie dla mieszkańców Metropolii

Dodano: , źródło: GZM

GZM zwiększa maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu STOP SMOG w GZM. Teraz możliwa będzie realizacja inwestycji o wartości do 106 tys. zł  Wnioski można składać do końca listopada.

STOP SMOG w GZM

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej wartość remontu mogła wynosić maksymalnie 80 tysięcy złotych. O udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy 11 gmin tworzących GZM: Będzina, Bierunia, gminy Bobrowniki, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, gminy Gierałtowice, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów i Zabrza. Wymianą źródeł ciepła oraz działaniami termomodernizacyjnymi może zostać objętych nawet 210 prywatnych domów jednorodzinnych, których właścicieli nie stać na takie zmiany.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powietrze w gminach tworzących GZM należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

– Od jakości powietrza zależy komfort naszego życia – mówi Henryk Borczyk – wiceprzewodniczący zarządu GZM.

– W związku z tym realizujemy szereg działań, które zmierzają do jej poprawy. Skupiamy się na wymianie źródeł ogrzewania oraz poprawie efektywności energetycznej budynków. Efektywność polega na oszczędzaniu energii koniecznej do ogrzania budynków, z korzyścią dla środowiska i ich mieszkańców – dodaje Borczyk.

Całkowita kwota realizacji Porozumienia na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych to ponad 11 mln złotych, z czego 7,8 mln to współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Metropolia jest odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych związanych z likwidacją niskiej emisji. Wkład własny gmin wyniesie 3,3 mln. GZM udzieliła również gminom uczestniczącym w programie wsparcia finansowego na poziomie 15 proc. wartości Porozumienia.

Równocześnie GZM zabezpieczyła dodatkowe środki w wysokości ponad 7 mln PLN na zwiększenie zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych, by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów.

Korzyści płynące z programu

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

– Bo to program, który zakłada wsparcie finansowe nie po inwestycji, jako zwrot poniesionych już kosztów, tylko polega na realizacji inwestycji u Beneficjenta – mówi Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM.

– Mieszkańcy nie muszą się martwić wyborem firmy remontowo-budowlanej, a także określeniem zakresu prac. To my będziemy odpowiedzialni za realizację całego przedsięwzięcia. Ponadto zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. Równocześnie wykonawca inwestycji będzie miał obowiązek ustalenia z właścicielem nieruchomości np. kolor elewacji – nic nie będzie Beneficjentom narzucane – dodaje Romanowska.

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Pierwszym krokiem jest audyt energetyczny. Pozwoli on określić skalę prac remontowych, materiały, które należy zastosować oraz zmiany w instalacjach. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Ładowanie Rozmowy