Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Spotkanie z samorządowcami w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Marka Wójcika w poniedziałek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie w sprawie linii Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o tzw. inwestycję towarzyszącą Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, czyli linię kolejową nr LK 170 na odcinku Katowice - granica państwa, która od wielu miesięcy stanowi jeden z przedmiotów zainteresowania lokalnych społeczności.

Spotkanie ws. KDP

- Chciałbym, żeby zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy mieli wiedzę na temat tego, na jakim etapie jest obecnie wniosek inwestora. Będziecie mieli możliwość wypowiedzenia się, chcemy każdy kolejny krok konsultować z Wami. Zaznaczam, że na obecnym etapie wniosek inwestora nie jest rozpatrywany przez Śląski Urząd Wojewódzki – mówił Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Linia kolejowa nr LK 170 należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Wniosek inwestora, złożony 13 października 2023 roku, jest rozpatrywany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Obecnie zasadność ewentualnej realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości jest przedmiotem audytu prowadzonego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W spotkaniu wzięli udział Senator RP Halina Bieda, Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, Wicewojewodowie Rafał Adamczyk i Michał Kopański, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Mirosława Mierczyk-Sawicka oraz prezydenci i burmistrzowie miast.

Ładowanie Rozmowy