Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Działania podejmowane w celu przywrócenia równego traktowania mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka ojczystego w szkołach były głównym tematem dzisiejszych rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Spotkanie z mniejszością niemiecką

W spotkaniu z przedstawicielami mniejszości niemieckiej uczestniczyły Senator RP Halina Bieda oraz Poseł na Sejm RP Krystyna Szumilas. Podczas dyskusji mówiono m.in. o przygotowaniu formalno-prawnej podstawy do przywrócenia wymiaru godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Wspomniano również, że w projekcie budżetu na 2024 rok są zabezpieczone środki na sfinansowanie lekcji. Co więcej, przedstawiciele mniejszości niemieckiej zadeklarowali chęć wzajemnej współpracy we wsparciu gmin w powrocie do nauczania niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Ładowanie Rozmowy