Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Powołano p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powołania wręczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Nowy Śląski Kurator Oświaty

– W mojej ocenie Pani Kurator gwarantuje sprawny nadzór nad Kuratorium. Liczę na dobrą współpracę pomiędzy Panią Kurator, a Urzędem Wojewódzkim. Liczę również na to, że Pani Kurator będzie współpracowała z dyrektorami szkół oraz rodzicami po to, żeby problemy, które się pojawiają w szkołach były po partnersku rozwiązywane – mówił podczas briefingu prasowego Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

– Chcę, aby Kuratorium Oświaty było instytucją otwartą na współpracę, a przede wszystkim wspierającą, wspomagającą dyrektorów szkół i nauczycieli – zapewniła p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Dyla.

Aleksandra Dyla została powołana na stanowisko p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty 16 stycznia 2024 roku.


Aleksandra Dyla - chorzowianka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Biegle włada trzema językami obcymi: francuskim, włoskim oraz angielskim. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie  kierunek "Administracja, Prawo, Zarzadzanie i Organizacja". Od prawie trzydziestu lat związana z edukacją. Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języków obcych w  szkołach średnich i wyższych, a także koordynator unijnych programów wymiany uczniów w ramach Socrates Comenius i Longlife Learning Programme. Od 2007 roku pracownik Kuratorium Oświaty w  Katowicach, między innymi na stanowiskach wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego, zastępcy dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. Delegatka Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. do reprezentowania Polski w II etapie konkursu Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli.

Ładowanie Rozmowy