Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic będą musieli segregować śmieci

Dodano: , źródło: UM Gliwice

Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic – bez wyjątku – będą zobowiązani segregować śmieci. To następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie 4-krotnie wyższej stawki za odpady.

Właściciele nieruchomości dotychczas deklarujący brak segregacji śmieci będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku. Zachęcamy do przejścia na segregację jak najszybciej - przypomina Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W przypadku niedopełnienia obowiązku, firma odbierająca śmieci przejmie je jako niesegregowane i poinformuje o tym fakcie miasto. Potem mieszkańcy zapłacą 4-krotnie wyższą opłatę.

Ładowanie Rozmowy