Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Kreator podpowie jak wypełnić wniosek dla pracujących za granicą

Dodano: , źródło: ZUS

Od środy, 30 września, ZUS uruchamia nowy kreator na Platformie Usług Elektronicznych, który ma usprawnić proces wydania zaświadczenia A1. Dzięki niemu użytkownik krok po kroku zostanie poprowadzony przez system w celu wypełnienia właściwego formularza. ZUS wydaje zaświadczenie A1 osobom delegowanym do pracy za granicą. Potwierdza ono, że do wskazanej w nim osoby stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.

To kolejne rozwiązanie ZUS na Platformie Usług Elektronicznych, które ma pomóc klientom we właściwym wypełnianiu dokumentów. Już wcześniej wniosek o zaświadczenie A1 można było składać za pośrednictwem PUE ZUS, który został uproszczony i opracowany zgodnie z zasadami prostego języka. Teraz jego wypełnianie stało się o wiele prostsze dzięki uruchomionemu „Kreatorowi wniosku o wydanie zaświadczenia A1”.

Intuicyjne wypełnianie wniosku

Kreator prowadzi klienta krok po kroku poprzez cały proces składania formularzy o zaświadczenie A1. Użytkownik nie musi się obawiać, czy w konkretnym przypadku wybrał odpowiedni do sytuacji formularz. To system na podstawie udzielonych w kreatorze odpowiedzi i w oparciu o podane informacje automatycznie rozpozna, który wniosek jest właściwy - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kreator będzie również podpowiadał klientowi jak prawidłowo wypełnić dokument. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i zakończeniu pracy „Kreatora…”, powstanie komplet formularzy w postaci właściwego wniosku o wydanie zaświadczenia A1 wraz z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony.

W pierwszej kolejności uruchamiany jest kreator dla klientów składających najbardziej typowe wnioski, tj. osób, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, w trzech sytuacjach: - delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, - czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, - wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Dla kogo A1?

Zaświadczenie A ten jest potrzebny osobom, które przemieszczają się zawodowo w obszarze UE, EOG lub Szwajcarii. Polskie firmy występują do ZUS o wydanie dla swoich pracowników takiego dokumentu, gdyż dzięki temu za delegowanych pracowników, mimo że pracują zagranicą, mogą płacić składki do ZUS. Zaświadczenie to jest wydawane także dla obcokrajowców wysyłanych przez polskie firmy do pracy za granicą.

- Osoby, które pracują na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii powinny być ubezpieczone tylko w jednym państwie członkowskim. O tym do jakiego kraju trzeba odprowadzać składki decyduje miejsce wykonywania pracy. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy delegowania. Jeśli polski pracodawca wysyła pracowników tylko na określony czas do pracy za granice, to może opłacać za niego składki w państwie, w którym ma siedzibę, tj. w Polsce. Aby z tego skorzystać muszą być spełnione pewne warunki, zarówno po stronie pracownika (bezpośredni związek z wysyłającym pracodawcą, przewidywany czas wykonywania pracy nie dłuższy niż 24 miesiące, podleganie przed delegowaniem przez miesiąc ustawodawstwu polskiemu, celem delegowania nie jest zastąpienie innej delegowanej osoby), jak i pracodawcy (prowadzenie w Polsce znacznej części działalności) - wyjaśnia rzeczniczka.

Jeśli spełnione są warunki delegowania ZUS wydaje zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że delegowany pracownik podczas pracy za granicą podlega ustawodawstwu w Polsce.

Ładowanie Rozmowy