Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Kolejna edycja Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.

Trwa nabór wniosków w dziedzinie kultury

Do 13 listopada 2023 r. można składać wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, dla młodych twórców, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W związku z zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia 10 listopada 2023 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - termin składania wniosków o przyznanie nagród został przedłużony do 13 listopada 2023 r.

Ogłoszenie, wzory wniosków i regulaminy nagród zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury adresowane są do środowisk kultury - twórców, animatorów, opiekunów i popularyzatorów dziedzictwa kulturowego. Sejmik Województwa Śląskiego ustanawia je i określa procedury ich przyznawania.

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego przyznawana jest corocznie trzem osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., honorują autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego albo na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje corocznie trzy nagrody na podstawie propozycji komisji.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku trzem osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku przyznania nagrody, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 r., są istotną formą wspierania
i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest od 2010 r. osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych:

  • inwestorom – zarządcom obiektów zabytkowych (właścicielom, posiadaczom, użytkownikom zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe, w tym za przeprowadzenie wyróżniających się prac konserwatorskich, cechujących się wysoką jakością, prawidłowością, wysokim poziomem wykonawstwa oraz właściwym efektem końcowym,
  • wykonawcom – projektantom, badaczom, konserwatorom – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje corocznie dwie nagrody na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Ładowanie Rozmowy