Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Dodano: , źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Członkowie komisji wyborczych odpowiedzialni są za pilnowanie procedur podczas głosowania. Za ich pracę przysługuje im wynagrodzenie – jakie? Kto może zasiadać w okręgowej komisji wyborczej? Do kiedy można się zgłaszać?

Zadania komisji wyborczych

Do zadań członków obwodowych komisji wyborczych należy:

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej, 
  • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kto może zostać członkiem okręgowej komisji wyborczej? 

Kandydat na członka okręgowej komisji wyborczej musi posiadać polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat, posiadać prawa publiczne i wyborcze oraz nie może być osobą ubezwłasnowolnioną. Kandydat na członka komisji musi na stałe zamieszkiwać obszar województwa, w którym chce zasiadać w komisji, a także być w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin znajdujących się na obszarze wspomnianego województwa.

Kto nie może starać się o miejsce w komisji? Osoby kandydujące w wyborach, komisarze i pełnomocnicy wyborczy i finansowi komitetów wyborczych, urzędnicy wyborczy, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni.

Wynagrodzenie za pracę w komisji

Członkowie komisji otrzymują za swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie. Przewodniczący komisji otrzymują 800 zł, ich zastępcy – 700 zł, a członkowie komisji – 600 zł.

Jak się zgłosić?

Aby zostać kandydatem na członka komisji, należy zgłosić się do komitetu wyborczego. Chęć zasiadania w komisji można również zgłosić w urzędzie gminy lub bezpośrednio komisarzowi wyborczemu. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane są do 15 września. Do 25 września ustalone zostaną oficjalne składy obwodowych komisji wyborczych.

Ładowanie Rozmowy