Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Do śląskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 44,5 tysiąca wniosków o 500 + dla osób niepełnosprawnych

Dodano: , źródło: ZUS

Od początku października do końca grudnia do śląskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 44,5 tysiąca wniosków o 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do 27 grudnia wydano ponad 23,7 tys. decyzji przyznających to świadczenie. W całym kraju we wszystkich oddziałach ZUS takie wsparcie przyznano ponad 232 tysiącom wnioskujących.

W województwie śląskim najwięcej wniosków o świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych wpłynęło do oddziału ZUS w Rybniku. Do 27 grudnia złożono ich 8465. Również mieszkańcy Podbeskidzia chętnie składali dokumenty w ZUS w celu uzyskania takiego wsparcia. Do bielskiego Oddziału ZUS wpłynęło 7881 wniosków. Na trzecim miejscu był Oddział ZUS w Częstochowie. Mieszkańcy z okolic Częstochowy, Myszkowa, Kłobucka, Lublińca, Koniecpolu oraz okolicznych gmin złożyli 7825 wniosków o świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W pozostałych oddziałach liczba wniosków wynosiła od 6, 4 tys. do 6,9 tys. wniosków:

  • Oddział ZUS w Chorzowie - 6454,
  • Oddział ZUS w Sosnowcu - 6923,
  • Oddział ZUS w Zabrzu - 6986.

Od 1 października oddziały rozpoczęły opracowywanie i wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia. W sumie wydano ponad 27 724 decyzji, w tym przyznających świadczenie 23 740. Odmówiono świadczenia w 3984 przypadkach. Główne powody odmowy przyznania prawa do świadczenia to brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekroczenie kryterium dochodowego, miejsce zamieszkania poza granicami Polski, przebywanie w zakładzie karnym i wiek poniżej 18 roku życia.

Przypomnimy, że świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych jest adresowane do tych osób, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • mieszkają na terytorium Polski,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  • a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi być potwierdzona stosownym orzeczeniem ważne w momencie zgłoszenia wniosku.

- Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Dlatego też muszą one do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania takiego orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do wniosku - podpowiada Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Takie orzeczenie muszą mieć, także seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia i z racji wieku ZUS z urzędu przyznał im dodatek pielęgnacyjny.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Nowe świadczenie to też więcej klientów w ZUS. Od początku roku we wszystkich placówkach ZUS dorady emerytalni obsłużyli 2 756 713 klientów, a ponadto konsultanci z infolinii ZUS  obsłużyli 55 474 połączenia, z czego 40 proc. połączeń dotyczyło przepisów i warunków przyznania świadczenia uzupełniającego.

Ładowanie Rozmowy