Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Czeki na zakup ambulansów w województwie śląskim. Przekazano także inne sprzęty medyczne

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

7 września w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym odbyła się konferencja prasowa, podczas której wręczone zostały czeki na zakup ambulansów, których łączna wartość to 1,2 mln zł (2 x 600 tys. zł).

Wsparcie dla śląskiej służby zdrowia

W związku ze wsparciem udzielonym przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) z terenu woj. śląskiego na rzecz poszkodowanej ludności na terenie Ukrainy, Minister Zdrowia zadecydował o przekazaniu środków finansowych na zakup ambulansów z wyposażeniem na rzecz podmiotów, które udzieliły wsparcia. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia w ramach współpracy z WHO pozyskało i przekazało sprzęt i wyposażenie dla zespołów ratownictwa medycznego. Na całe województwo śląskie przekazano sprzęt o łącznej wartości 6 mln zł. Przekazany sprzęt to 16 defibrylatorów, 41 respiratorów oraz 32 urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

Czeki zostały wręczone również w siedzibie Ratownictwa Medycznego w Żywcu, gdzie wartość nowych ambulansów wynosi 1,2mln zł (2 x 600 tys. zł) oraz w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym, które otrzymało czek o wartości 600 tys. zł.

W wydarzeniach uczestniczyli m.in. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, posłowie Grzegorz Gaża, Kazimierz Matuszny i Przemysław Drabek.

Ładowanie Rozmowy