Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

1 kwietnia w życie weszły zmiany w szkołach

Dodano: , źródło: Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Brak zadań domowych w klasach 1-3 szkoły podstawowej stał się faktem! W wyższych klasach, od 4 do 8. prace domowe są zadawane, ale przestały być obowiązkowe.

Koniec prac domowych w klasach 1-3

Dzieci, które wróciły do nauki w szkole podstawowej po przerwie świątecznej, mogły być nieco zaskoczone. Od 1 kwietnia w klasach 1-3 nauczyciele nie mogą zadawać prac domowych praktyczno-technicznych i pisemnych, za wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.

- Ze względu na istotność rozwoju motoryki małej na etapie edukacji wczesnoszkolnej zadecydowano o pozostawieniu możliwości tego rodzaju ćwiczeń również w ramach pracy domowej w klasach I–III szkoły podstawowej – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

Ćwiczenia rozwijające motorykę małą wciąż pozostają obowiązkowe i nauczyciel może wystawiać za nie ocenę. 

Fakultatywna praca domowa

W przypadku uczniów klas 4-8, nauczyciel nadal będzie mógł zadawać uczniom pracę domową, jednak nie będzie ona dla nich obowiązkowa. Nie będzie również oceniana. Obowiązkiem nauczyciela jest natomiast poinformowanie ucznia, co zrobił dobrze, a gdzie popełnił błędy i jak może uzupełnić wiedzę.

Ładowanie Rozmowy