Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Konferencja „#WspieraMY! Wyzwania, możliwości, rozwiązania” już za nami!

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany/Materiały dostarczone przez zleceniodawcę

10 maja 2024 roku, w Muzeum Śląskim, odbyła się konferencja „WspieraMY! Wyzwania, możliwości, rozwiązania” zorganizowana przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach. Wydarzenie było doskonałą okazją, by dowiedzieć się więcej o adopcji, a także formach wsparcia oferowanych na każdym etapie procesu przysposobienia dziecka.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9:00, otworzyła ją Dyrektorka Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, pani Marietta Hełka. Następnie głos zabrała pani Urszula Romańska z Komisji Europejskiej DG EMPL. Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach skorzystał bowiem z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, którego celem jest kompleksowa pomoc rodzinom adopcyjnym oraz dzieciom oczekującym na przysposobienie. O projekcie szerzej opowiedziała jego koordynatorka, pani Karolina Jaworska-Supernak.

Udział w konferencji był też świetną okazją, by poznać szerzej istotę relacji między rodzicami i dziećmi w rodzinach adopcyjnych. Psycholożka i interwentka kryzysowa, pani Liliana Krzywicka podczas prowadzonej prelekcji, opowiadała o bezpiecznym przywiązaniu jako czynniku chroniącym. Uczestnicy wydarzenia mogli też dowiedzieć się więcej o wyzwaniach, z jakimi wiąże się rodzicielstwo. Ten temat omówiła w swojej prelekcji psycholożka i terapeutka, doktor Anna Piekacz.

W związku z tym, że rodzicielstwo wiąże się z wyzwaniami, każdy rodzic potrzebuje czasu dla siebie. Przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, panie Beata Birnach i Mirosława Bochner omówiły temat selfcare, który jest podstawowym elementem świadomego rodzicielstwa. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się o tym, jak ważne jest, aby skupić się na swoich uczuciach, emocjach i potrzebach, a także znaczeniu odpoczynku podczas opieki nad dzieckiem.

Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem jubileuszu działalności ośrodka adopcyjnego poprzez prelekcję pani Anny Wójcik, kierowniczki Oddziału ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Katowicach. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać panelu dyskusyjnego poprowadzonego przez dr Bożenę Zasępę.

Konferencja „„#WspieraMY! Wyzwania, możliwości, rozwiązania” obfitowała w moc wiedzy na temat świadomego, dobrego rodzicielstwa. Uczestnicy – rodzice, pracownicy ośrodków pomocowych oraz pozostałe zainteresowane tematem wydarzenia osoby – mogli uzupełnić swoją wiedzę o ważne kwestie związane z psychologią relacji, ale też życia w zgodzie ze swoimi uczuciami i potrzebami. A wszystko po to, żeby najmłodsi mogli na nowo poczuć rodzinne ciepło i otrzymać miłość, na które zasługuje każdy człowiek. Bo adopcja zmienia na dobre.

Ładowanie Rozmowy