Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany dla kierowców na państwowych odcinkach A2 i A4! Nie działają punkty poboru opłat

Dodano: , źródło: KAS / Radio Poznań

Dzisiaj, 1 grudnia, został wyłączony Manualny System Poboru Opłat na płatnych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Użytkownicy pojazdów lekkich nie będą już musieli płacić za przejazd w kiosku poboru opłat. Wystarczy kupić e-bilet autostradowy lub korzystać z aplikacji e-TOLL PL bądź urządzeń OBU/ZSL. Przejazd obwodnicą Gliwic (odcinek Kleszczów-Żernica) pozostaje bezpłatny.

O północy z 30 listopada na 1 grudnia przestały działać kioski poboru opłat

O północy z 30 listopada na 1 grudnia przestały działać kioski poboru opłat i znikły szlabany na państwowych odcinkach A4 i A2. O godzinie 24 pracownicy obsługi z punktów poboru opłat na państwowych odcinkach autostrad A4  Wrocław-Sośnica i A2 Konin-Stryków – wylogowali się z systemów i opuścili punkty obsługi.

W Sośnicy zostały otwarte 4 skrajne pasy z podniesionymi na stałe szlabanami. Brak szlabanów nie oznacza jednak braku opłaty za przejazd. Wjeżdżając na płatny odcinek autostrady A2  Konin-Stryków lub A4  Wrocław-Sośnica należy pamiętać o uiszczeniu opłaty. Za przejazd można zapłacić elektronicznie lub kupując bilet na wybranych stacjach benzynowych Orlenu i Lotosu.

E-bilet autostradowy

Od 1 grudnia br. użytkownicy samochodów osobowych i motocykli będą mogli korzystać z e-biletu autostradowego, czyli nowej metody płacenia za przejazdy państwowymi odcinkami A2 i A4. Od tego dnia przejazd wszystkich kategorii pojazdów po płatnych odcinkach A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica będzie odbywał się płynnie, bez zatrzymywania przed szlabanem.

Zakup e-biletu autostradowego nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL i kupowania urządzeń pokładowych. Dostępne są dwie formy dystrybucji e-biletu autostradowego – w formie stacjonarnej lub elektronicznie. W przypadku obu metod wymagane jest podanie minimalnego zakresu danych potrzebnych tylko do naliczenia opłaty za przejazd autostradą:

 • numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą,
 • planowanej do pokonania trasy.

E-bilet autostradowy można nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48 h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu będzie możliwy w taki sam sposób, w jaki bilet zakupiono.

Tradycyjny bilet można zakupić w stacjonarnych sieciach obsługi partnerów, m.in. PKN Orlen, Lotos. Lista ponad 230 stacji PKN Orlen, na których można kupić e-bilet od 1 grudnia br. jest dostępna TUTAJ. Lista stacji sieci Lotos zostanie opublikowana niebawem.

Aplikacja e-TOLL PL BILET

E-bilet autostradowy można kupić także w nowej aplikacji e-TOLL PL BILET przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz w AppStore.

Aplikacja umożliwia:

 • zakup e-biletu autostradowego,
 • wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF,
 • wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych,
 • zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.

Aby korzystać z aplikacji e-TOLL PL, konieczna jest rejestracja w systemie e-TOLL na etoll.gov.pl. Aplikacja przekazuje dane geolokalizacyjne, więc nie trzeba z wyprzedzeniem deklarować czasu ani trasy planowanego przejazdu. Naliczanie opłat odbywa się z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu dlatego w trakcie przejazdu aplikacja musi być cały czas włączona. Kierowcy pojazdów lekkich mogą również opłacać przejazdy autostradą, wykorzystując urządzenia OBU i ZSL dopuszczone do systemu e-TOLL.

Kierowcy będą mogli skorzystać również z aplikacji partnerów, z którymi Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiera umowy partnerskie. Informacja o aplikacjach partnerów będzie dostępna na stronie etoll.gov.pl

Więcej o aplikacji e-TOLL PL BILET stronie na etoll.gov.pl.

Zmiany w organizacji ruchu na A2 i A4

W związku ze zmianą systemu poboru opłat, od 1 grudnia br. na Placach Poboru Opłat (PPO) na autostradach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica obowiązuje nowa organizacja ruchu:

 • Na PPO Styków i PPO Żdżary kierowcy mogą korzystać z trzech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone zostały środkowe pasy na PPO.
 • Na PPO Żernica i PPO Karwiany kierowcy mogą korzystać z czterech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone zostały środkowe pasy na PPO.

Na wszystkich tych odcinkach autostrad nie będzie już możliwości pobrania biletu kartonikowego w bileterkach ani opłacenia przejazdu w kiosku u inkasenta. Place Poboru Opłat zostały właściwie oznakowane i obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Autostrada Gliwic bez zmian

Dla kierowców pojazdów lekkich, na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica przejazd obwodnicą Gliwic (Kleszczów – Żernica) pozostaje bezpłatny – nie ma konieczności zakup e-biletu autostradowego lub korzystania z aplikacji e-TOLL PL.

System kontroli zamontowany na pasach wjazdowych i wyjazdowych został tak skonstruowany, żeby identyfikować pojazdy poruszające się tylko po obwodnicy Gliwic (na odcinku Kleszczów – Żernica) i w takich przypadkach nie stwierdzać naruszeń dotyczących braku wniesienia opłaty za przejazd.

Kontrole wnoszenia opłat za przejazd

Na płatny odcinkach autostrady A2 Konin-Stryków lub A4 Wrocław-Sośnica będą prowadzone kontrole wnoszenia opłat. Takie kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego wysokości 500 zł. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

Do sprawdzania prawidłowości wnoszenia opłat posłużą również urządzenia kontrolne zainstalowane w miejscach wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat drogowych. Za jazdę po państwowych odcinkach A2 i A4 bez wniesienia opłaty za przejazd, na właściciela lub posiadacza bądź użytkownika pojazdu nakładana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.

W przypadku kontroli realizowanej na drodze, na poczet opłaty dodatkowej może zostać pobrana kaucja, jeśli kierowca mieszka na terenie kraju, który nie jest związany z Polską umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty.

KAS nie będzie karał w początkowym okresie działania e-TOLL

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o przedłużenie okresu przejściowego między tymi systemami. Rzecznik MŚP podkreślił, że pozwoli to nie tylko na płynną migrację danych, ale zapewni służbom KAS więcej czasu na dostosowanie nowego systemu do potrzeb przewoźników

- Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Pani Magdalena Rzeczkowska przychyliła się do mojej prośby. System, który jest całkowicie nowy, musi być sprawdzony i w związku z tym te błędy systemu to już nie będzie wina przedsiębiorców, tylko muszą być naprawiane. Pani minister zapowiedziała, że ten okres będzie takim okresem wyrozumiałości, pouczania, sprawdzania, docierania tego wszystkiego i raczej będą pouczenia, a nie kary. To jest odpowiedzialne i dobre podejście - mówił Radiu Poznań Adam Abramowicz.

Okres, w którym służby skarbowe będą pouczać, a nie karać przewoźników nie jest jasno sprecyzowany.

Myślę, że to potrwa jeszcze miesiąc, albo dwa - mówił Adam Abramowicz.

Infolinia e-TOLL PL

Informacji o nowych zasadach organizacji ruchu i opłacania przejazdów w e-TOLL udziela Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Całodobowa infolinii działa pod numerami:

 • 800 101 101 - numer bezpłatny, przeznaczony dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce,
 • +48 22 521 10 10 oraz +48 22 519 77 77 - numery dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Do dyspozycji kierowców jest również adres poczty elektronicznej kontakt@etoll.gov.pl

Ładowanie Rozmowy