Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wciąż nie ma porozumienia między PGG a związkowcami, ale udało się znaleźć mediatora

Dodano:

Wciąż toczy się spór pomiędzy związkami zawodowymi górników a Polską Grupą Górniczą – wśród żądań jest między innymi podwyżka pensji o 12 procent, a także podtrzymanie zapisów porozumienia jeszcze z 2018 roku, które gwarantowało dopłatę do górniczej dniówki w wysokości od 18 do 32 złotych, co przekładało się na wypłatę wyższą nawet 500 złotych.

Spór w tym temacie trwa już od jesieni, do tej pory jednak wszelkie negocjacje kończyły się fiaskiem. Od 29 listopada, a więc od momentu spisania protokołu rozbieżności, aż do wczoraj nie udało się sprawy posunąć naprzód. Porozumienia co prawda nie ma, ale został wyłoniony mediator, który już wczoraj uczestniczył w spotkaniu strony społecznej z zarządem PGG.

Strony przyjęły wspólny regulamin określający zasady prowadzenia mediacji. Po przyjęciu regulaminu, strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska - czytamy w komunikacie PGG.

Na razie jednak negocjacje zostały odroczone właśnie na wniosek mediatora, który chce zapoznać się z sytuacją finansową Polskiej Grupy Górniczej. Ponowne spotkanie wszystkich stron nastąpi 30 stycznia o godzinie 11 w siedzibie PGG.

 

 

Ładowanie Rozmowy