Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Sejmik przyjął budżet województwa śląskiego na 2020 rok

Dodano:

Blisko dwa miliardy złotych wyniesie budżet województwa śląskiego, który przyjął sejmik. Największe środki przeznaczone będą na transport i łączność oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Budżet woj. śląskiego to jeden z największych budżetów regionalnych

Budżet województwa śląskiego to jeden z największych budżetów regionalnych w kraju. W przyszłym roku dochody samorządu wyniosą ok. 1,829 mld zł, a wydatki zaplanowano na 1,954 mld zł. Deficyt wyniesie 125 mln zł.

- Prawie dwa miliardy złotych w przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego to rekordowa kwota. Jest to efekt m.in. dobrej sytuacji gospodarczej w kraju, którą odczuwamy także na poziomie regionu. Jako jedno z dwóch województw, obok małopolskiego, notujemy 20 procentowy wzrost w wydatkach. Największą część budżetu stanowią środki na transport i komunikację – to kręgosłup rozwoju regionu. Tak jak obiecywałem, zwiększamy środki na kulturę, ponieważ ta dziedzina wymaga nakładów, a także na ochronę zdrowia, gdzie spora część to środki na inwestycje w nasze szpitale – podkreślił marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Szacowane dochody województwa także mają wzrosnąć o ponad 20 proc. w stosunku do bieżącego budżetu. Marszałek województwa wyjaśniał, że wynika to przede wszystkim z założonego wzrost wpływów z udziału w podatkach PIT i CIT oraz środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do priorytetowych zadań w budżecie województwa należą m.in.: rozbudowa Planetarium Śląskiego, efektywne wdrażanie funduszy unijnych, drogi wojewódzkie i modernizacja Opery Śląskiej, unijne projekty promocji gospodarczej regionu i tworzenia warunków do przyjaznego inwestowania czy eksportowania, promocja Stadionu Śląskiego i inwestycje w ochronę zdrowia.

Inwestycje na drogach wojewódzkich będą kosztować blisko 450 mln zł

W 2020 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 834 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (199,5 mln zł), oświatę i wychowanie (115,5 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (175,4 mln zł), kulturę fizyczną (37,3 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 88,2 mln zł).

Tylko inwestycje na drogach wojewódzkich pochłoną blisko 450 mln zł. W ramach tych działań zaplanowane są m.in. projekty, które połączą regionalne węzły drogowe z infrastrukturą Transeuropejskiej Sieci Transportowej:

  • Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza – 86 mln zł,
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 – 94,3 mln zł,
  • Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II – 90,2 mln zł,
  • Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 913 etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 – 52,5 mln zł.

Blisko 200 mln zł kosztować będzie organizacja pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 roku. W kwocie tej 1,2 mln zł pochodzi z miast Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, 6 mln zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz 5,7 mln zł z Funduszu Kolejowego na remont taboru.

Więcej pieniędzy na kulturę w budżecie na 2020 rok

Zarząd województwa śląskiego podkreśla, że przyszłorocznym budżecie województwa zauważalny jest wzrost środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W roku bieżącym plan na koniec września wyniósł 189 mln zł, przyszłoroczny budżet zakłada 199,5 mln złotych. W tej kwocie 1,4 mln zł to środki na wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie, m.in. otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego (500 tys. zł), otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego (400 tys. zł). Na organizacje obchodów 100 Rocznicy Powstań Śląskich przewidziano 2 mln zł, na organizację i funkcjonowanie Panteonu Górnośląskiego zaplanowano 1 mln zł.

fot. Sejmik Województwa Śląskiego
Ładowanie Rozmowy