Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Reklamy znikną z przestrzeni publicznej Bytomia? W mieście trwają konsultacje społeczne w tej sprawie

Dodano: , źródło: Foto: Urząd Miasta Bytom

W Bytomiu rozpoczęły się konsultacje społeczne – tym razem mieszkańcy wypowiedzą się na temat jakości i miejsca reklamy w przestrzeni publicznej.

Wszechobecne, często nieestetyczne, krzykliwe i nachalne – tak wyglądają reklamy w przestrzeni publicznej wielu polskich miast. Obowiązująca od 2015 roku ustawa krajobrazowa oddaje w ręce samorządów narzędzia do określania zasad i warunków umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Wielkość reklamy, materiał z którego jest wykonana, a nawet jej jakość i sposób ekspozycji – wszystko to może być z góry narzucone przez urzędników.

Chociaż od wejścia w życie wspomnianej ustawy minęło kilka lat, w wielu miejscowościach wciąż nie można mówić o jakiejkolwiek estetyce czy zasadach co do umieszczania bilbordów, neonów, szyldów i innych form reklamy. Niektóre miasta starają się jednak zadbać o swoją przestrzeń i wprowadzają odpowiednie uchwały.

Bytom przygotowuje się do uporządkowania swojej przestrzeni publicznej z nieestetycznych reklam

Bytom również zamierza podjąć pracę nad uporządkowaniem wypełnionej reklamami przestrzeni publicznej. Na razie miasta władze zorganizowały konsultacje społeczne w formie ankiety zawierającej dwanaście pytań, między innymi o wpływ reklam na wizerunek miasta i odbiór krajobrazu, o stosunek do regulacji prawnej wyglądu tak zwanej małej architektury i ogródków piwnych. Ponadto planowane są tak zwane spacery badawcze z mieszkańcami – 17 i 24 lutego.

(…) dzięki Ustawie krajobrazowej, która weszła w życie we wrześniu 2015 r., ład przestrzenny porządkują miasta w całej Polsce. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów – informuje bytomski Urząd Miasta.

do uchwalenia zasad wizualnej prezentacji reklam w przestrzeni publicznej jeszcze daleka w Bytomiu droga. Niektóre miasta, jak np. Katowice, konsultacje społeczne przeprowadziły już dawno temu, a później temat ucichł i nie pojawiają się żadne konkretne uchwały. Sami bytomscy urzędnicy też uprzedzają, że sprawa może potrwać nawet dwa lata, ponieważ różne rejony miasta będą miały wytyczone różne standardy.

Zmiany to nie tylko poprawa estetyki miasta, ale to również koszty dla przedsiębiorców

Zarządzenie zmian to nie tylko poprawa estetyki miasta, ale to również poważny wydatek dla wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy będą musieli dostosować się do nowych przepisów. Na razie do uchwalenia zasad wizualnej prezentacji reklam w przestrzeni publicznej jeszcze daleka w Bytomiu droga. Niektóre miasta, jak np. Katowice, konsultacje społeczne przeprowadziły już dawno temu, a później temat ucichł i nie pojawiają się żadne konkretne uchwały. Sami bytomscy urzędnicy też uprzedzają, że sprawa może potrwać nawet dwa lata, ponieważ różne rejony miasta będą miały wytyczone różne standardy.

Ładowanie Rozmowy