Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

RAŚ ugrupowaniem separatystycznym? Taka informacja pojawiła się w ministerialnym portalu edukacyjnym. Zmieniono ją po proteście RAŚ

Dodano: , źródło: Ruch Autonomii Śląska, e.podrecznik.pl

Ruch Autonomii Śląska organizacją separatystyczna? Taka informacja pojawiła się na portalu edukacyjnym e-podreczniki.pl. Po proteście RAŚ została już skorygowana.


RAŚ organizacją separatystyczną?


Po opublikowaniu w jednym z serwisów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów prezentacji ruchów secesjonistycznych w Europie, wśród których wymieniono przykład Ruchu Autonomii Śląska i wskazaniu w zaleceniach dla pedagogów RAŚu jako "polskiej organizacji separatystycznej", jego przedstawiciele skierowali do Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki pismo z prośbą o wyjaśnienia i weryfikację opublikowanych treści. Temat „Ruchy separatystyczne we współczesnym świecie” zaprezentowany został w ramach kursu wiedzy o społeczeństwie, a materiał dedykowany był dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Zamieszczony materiał zawiera wiele wartościowych informacji jednak na ocenę całości negatywnie rzutuje ukazanie w dwuznacznym świetle naszego stowarzyszenia. Ruch Autonomii Śląska pojawia się w tekście jako przykład ugrupowania o charakterze separatystycznym, przy czym separatyzm został na platformie zdefiniowany jako „dążenia danego obszaru znajdującego się w obrębie konkretnego państwa do oderwania się i samostanowienia o sobie” – https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dt6B10AfP - napisał w piśmie skierowanym do ministra Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.

Dodał też, że w dalszej części materiału mowa jest o „dążeniu danej grupy etnicznej do uzyskania autonomii”, jednak nie zmienia to wymowy całości, wzmocnionej dodatkowo we fragmencie instrukcji dla nauczyciela: „Wskazanie Ruchu Autonomii Śląska jako polskiego przykładu organizacji o charakterze separatystycznym”.

W świetle statutu naszego stowarzyszenia, jak również podejmowanych przez Ruch Autonomii Śląska działań, klasyfikacja taka jest nieuprawniona. Paragraf 5 statutu mówi jasno: „Ruch wspiera działania na rzecz autonomii regionów Rzeczypospolitej Polskiej”, a dalej: „Działania Ruchu na rzecz autonomii Śląska nie zmierzają do zmiany granic państwowych”. W celach statutowych mowa jest natomiast o „uzyskaniu przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ruch Autonomii Śląska nie dąży zatem ani do oderwania części terytorium państwa polskiego, ani nawet do autonomii grupy etnicznej. Naszym celem pozostaje autonomia historycznie ukształtowanego terytorium zamieszkałego przez ludzi o różnej identyfikacji narodowej i etnicznej. Wspieramy również dążenia do uzyskania przez Ślązaków statusu mniejszości etnicznej, a przez mowę śląską statusu języka regionalnego na gruncie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa – podkreślił Jerzy Gorzelik.

Interwencja zaowocowała zmianami w materiale

Pismo nie pozostało bez odzewu. Ministerstwo Edukacji i Nauki skorygowało informacje, które miały pojawić się w podręcznikach.

- Nooo, jesteśmy mile zaskoczeni. Po naszej interwencji w ministerstwie treści o "separatystycznym RAŚ" zostały skorygowane. W poprawionym materiale pojawiły się informacje oparte na naszych dokumentach programowych – poinformowali w mediach społecznościowych członkowie Ruchu Autonomii Śląska.

Po interwencji RAŚ, definicję zmodyfikowano. Jak czytamy na portalu e.podrecznik.pl.


Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) - jedno z najstarszych stowarzyszeń regionalnych na obszarze Górnego Śląska; dąży do utworzenia autonomicznego regionu na Górnym Śląsku w ramach państwa polskiego.

Ładowanie Rozmowy