Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Premier Morawiecki: to tu bije przemysłowe i energetyczne serce Polski i tak pozostanie

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zakończyła się wczorajsza wizyta Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w województwie śląskim. Premier odwiedził Katowice oraz Tychy, Jastrzębie-Zdrój, Gliwice, Chorzów, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry.

Szefowi rządu RP towarzyszył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek

W stolicy województwa odbyło się piąte posiedzenie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Ponad 60 mld zł w Programie dla Śląska to ogromny potencjał rozwojowy dla regionu. Realizowane przedsięwzięcia mają służyć innowacyjnym inwestycjom oraz przyciągać inwestorów. Ale przede wszystkim – utrzymać istniejące miejsca pracy i tworzyć nowe.

Szef rządu pokreślił, że na Śląsku jest wiele możliwości rozwojowych. To nie tylko przemysł, ale także wykorzystanie nauki i badań.

Piąta Rada Wykonawcza ds. Programu dla Śląska zajmowała się nowymi przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach Programu. Są one przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb regionu. Stawiamy przede wszystkim na sektor nowoczesnych technologii.

Program dla Śląska ma charakter otwarty i cały czas podlega modyfikacjom, dodawane są kolejne przedsięwzięcia.

Środki finansowe zaangażowane w Programie to ponad 60 mld zł, z czego ok. 23 mld zł to zakontraktowane pieniądze.

Premier podkreślił znaczenie negocjacji unijnego budżetu w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Chcemy, żeby unijne programy szczegółowe dla województwa śląskiego zostały zaakceptowane jak najszybciej. Żeby środki na innowacje i rozwój przemysłu były jak najszybciej tutaj zaangażowane – kontynuował.

Jak podkreślił szef rządu wszystkie przedsięwzięcia w Programie dla Śląska mają na celu ochronę i tworzenie miejsc pracy, a także taką transformację, która będzie przyciągała tutaj ludzi. To jest zobowiązanie Programu dla Śląska.

To będzie największy program regionalny, jaki kiedykolwiek w tej części Europy był zaproponowany dla mieszkańców, pracowników i przedsiębiorców, aby w najlepszy możliwy sposób odpowiedzieć na wyzwania trzeciej dekady XXI w. – powiedział premier.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podkreślił, że projekty zapisane w programie, jak i te, które były omawiane podczas dzisiejszego posiedzenia, są „realnym impulsem do przemiany Śląska”.

Z okazji setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej premier Mateusz Morawiecki zainaugurował rządową akcję „Pod biało-czerwoną”. Projekt uhonoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. W ramach wizyty w województwie śląskim Prezes Rady Ministrów odwiedził również wystawę „Tu rodziła się Solidarność”, upamiętniającą  40. rocznicę powstania „Solidarności”.

Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania Solidarności. Z tej okazji przygotował wystawę TU rodziła się Solidarność, która była pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

W tym wielkim zwycięstwie, jaką była polska Solidarność, mają udział miliony – najczęściej anonimowych – osób. Tą wystawą jej organizatorzy składają im hołd.

Wasza determinacja doprowadziła do tego, że władza komunistyczna się ugięła – mówił premier, dziękując wszystkim działaczom Solidarności tamtych lat.

Premier Mateusz Morawiecki złożył też kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego

Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Prezentacja cyklu wystaw jest skoordynowana i tworzy w całej Polsce Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność.

Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie

Podczas wizyty w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę AIUT w Gliwicach. Spotkanie było okazją do podsumowania rządowego wsparcia dla polskich firm. Rząd dba o interesy polskich przedsiębiorców nie tylko w czasie pandemii koronawirusa. Oprócz Konstytucji Biznesu i obniżki podatku CIT z 19 do 9 proc., od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać tzw. estoński CIT. To będzie kolejne ułatwienie dla firm.

Potrzebujemy kolejnych dużych projektów, aby przyciągnąć inwestorów. Dzięki temu tworzymy nowe miejsca pracy – mówił premier. Podkreślał, że rząd stawia na innowacyjność polskich firm.

Jak dodał, dzięki dotychczasowym działaniom rządu takim firmom jak ta, udało się przetrwać trudny czas pandemii.

Celem polityki gospodarczej rządu w obliczu pandemii COVID-19 jest zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia, a firmom możliwości rozwoju.

Skuteczność działań rządu potwierdzają dane. Do polskich przedsiębiorstw trafiło już ponad 130 mld zł, co pozwoliło na uchronienie ok. 5 mln miejsc pracy. Dzięki szybkiej reakcji rządu Polska znajduje się w lepszej sytuacji niż inne kraje w Europie. Obecnie jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem.

Rząd wspiera polskie firmy w myśl strategii odpowiedzialnego rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w tych działaniach przyświeca nam plan trzy razy O: ocalenie, odbicie i ofensywa.

Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.  Przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Jest on oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty.

SOR zmierza do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego. Na podkreślenie zasługuje dążenie do zwiększenia odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych.

Oczekiwanym efektem realizacji SOR będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami.

Oprócz wsparcia w ramach Tarcz Finansowej i Antykryzysowej polscy przedsiębiorcy mogą także liczyć m.in. na zmniejszony CIT z 19 do 9 proc., a od 1 stycznia przyszłego roku także tzw. estoński CIT.

Zacznie on obowiązywać w Polsce w 2021 r. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Większe zdolności inwestycyjne polskich firm, wzrost produktywności i innowacyjności, czy oszczędność czasu przy rozliczeniach podatków – to tylko niektóre z korzyści, jakie zaoferuje małym i średnim przedsiębiorcom tzw. estoński CIT.

Podczas wizyty w regionie premier Mateusz Morawiecki wziął udział w briefingu prasowym na Stadionie Śląskim, który zyskał status Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Jak podkreślił premier, lekkoatletyka – królowa sportu – jest bardzo ważną dyscypliną dla wszystkich Polaków. Od teraz stadion w Chorzowie będzie jednym z kluczowych miejsc dla naszych lekkoatletów.

Tak jak różne dyscypliny mają swoje bardzo charakterystyczne sanktuaria sportowe – w Katowicach niedaleko stąd Spodek to takie główne miejsce polskich siatkarzy, z kolei Stadion Narodowy to bardzo ważne miejsce dla polskich piłkarzy – tak tutaj Stadion Śląski, który widział tyle polskich zwycięstw, od teraz będzie jednym z naczelnych miejsc dla polskich lekkoatletów – powiedział szef rządu.

Stadion Śląski w Chorzowie to jednak nie tylko nowoczesny obiekt piłkarski, ale także największa w Polsce arena lekkoatletyczna. Od lat odbywają się tu zmagania najlepszych lekkoatletów – w tym między innymi Memoriał Janusza Kusocińskiego. Od teraz obiekt mieszczący się na terenie Parku Śląskiego zyskał status Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Lekkoatletyka, ta królowa sportu, jest bardzo ważna dla wszystkich Polaków. Jestem przekonany, że tutaj na Stadionie Śląskim – w sercu Śląska, Polacy będą świętowali kolejne triumfy – dodał premier.

Podczas wizyty w Śląskiem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złożył wieńce: w Chorzowie pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego, w Piekarach Śląskich na Kopcu Wyzwolenia i w Tarnowskich Górach pod tablicą upamiętniającą strajk na Górnym Śląsku w tarnogórskim „Fazosie”. Premier zwiedził też w Tarnowskich Górach wpisaną przed trzema laty na listę światowego dziedzictwa UNESCO Zabytkową Kopalnię Srebra.

/z wykorzystaniem materiałów ze strony internetowej www.premier.gov.pl/

Ładowanie Rozmowy