Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Pracownicy MOPR otrzymają podwyżki płac od lipca

Dodano: , źródło: UM Bytom

Trwają mediacje ze związkami zawodowymi działającymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w sprawie podwyżek pensji dla pracowników jednostki. Od lipca wynagrodzenie zasadnicze pracowników MOPR wzrośnie o 600 zł oraz należny od tej kwoty dodatek stażowy. Tożsame regulacje płacowe obejmą wszystkich pracowników samorządowych i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

W piątek 30 czerwca odbyło się kolejne spotkanie dotyczące regulacji wynagrodzeń  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników MOPR. Z przedstawicielami związków spotkał się prezydent Mariusz Wołosz, wiceprezydent Adam Fras oraz dyrektorka ośrodka Magdalena Moskwa.

- Spotkania ze stroną związkową z udziałem dyrekcji MOPR odbywają się regularnie. Już kilka miesięcy temu zaakceptowaliśmy najważniejsze postulaty, lecz strona związkowa zakwestionowała wysokość jednorazowego świadczenia dla pracowników MOPR oraz wysokość podwyżki, którą planujemy wprowadzić od lipca - mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Od lipca 600 zł podwyżki dla pracowników MOPR

Już podczas kwietniowych mediacji przestawiona została propozycja podwyżki wynagrodzenia w wysokości 590 zł brutto od lipca oraz wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto dla każdego pracownika, która miała być wypłacona do 19 maja.

Związki zawodowe nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie, proponując kwotę 1,1 tys. zł nagrody i 1 tys. zł podwyżki wynagrodzenia. Ponowna propozycja wystosowana przez pracodawcę podczas rozmów w maju to podwyżka od lipca w wysokości 590 zł brutto i wypłata jednorazowej nagrody w wysokości 734 zł brutto. Na to rozwiązanie także związki zawodowe nie wyraziły zgody. Pomimo braku porozumienia, pracodawca przygotuje w lipcu aneksy do umów uwzględniające podwyżkę wynagrodzenia wysokości 600 zł brutto i dodatku za wysługę lat.

Pracodawca jest gotów do prowadzenia dalszych rozmów

W marcu br. pracownicy MOPR otrzymali podwyżkę płac wynikającą z regulaminu wynagradzania.

- Wszyscy pracownicy MOPR otrzymają w tym roku podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 600 zł oraz należny od tej kwoty dodatek stażowy. Pracownicy otrzymają aneksy od lipca, podobnie jak wszyscy pracownicy samorządowi w mieście. W sumie w skali pół roku na podwyżki dla pracowników MOPR przeznaczymy dodatkowo 1,5 mln zł - mówi wiceprezydent Adam Fras.

Prezydent i dyrekcja MOPR są otwarci na dalsze rozmowy ze związkami zawodowymi MOPR.

W bytomskim ośrodku zatrudnione są 363 osoby.

Ładowanie Rozmowy