Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Nowa wersja geoportalu Województwa Śląskiego

Dodano: , źródło: ORSIP 2.0 / graf. WODGiK

Geoportal umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług. W nowej formule prezentowane są zharmonizowane zbiory danych przestrzennych w aplikacjach mapowych, przeznaczone dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

ORSIP 2.0 - nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Użytkownicy mogą korzystać z zakładek tematycznych dotyczących:

 • aplikacji mapowych,
 • otwartych danych,
 • usług sieciowych geoportalu oraz udostępnianych przez różne instytucje i podmioty.

Portal publikuje dane przestrzenne zgrupowane w 9 modułach tematycznych:

 1. Bezpieczeństwo,
 2. Przyroda i środowisko,
 3. Dane historyczne,
 4. Dane geostatystyczne,
 5. Gospodarka przestrzenna,
 6. Nieruchomości,
 7. Transport,
 8. Turystyka,
 9. Inne dane regionalne.

Wśród ponad 20 aplikacji mapowych, dostępne są publikacje dotyczące m.in:

 • Jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa,
 • Jednostek ochrony zdrowia Województwa Śląskiego,
 • Wyszukiwania działek ewidencyjnych,
 • Sprzedaży nieruchomości województwa śląskiego,
 • Map i granic historycznych województwa śląskiego,
 • Zagrożenia powodziowego województwa śląskiego,
 • Obwodów łowieckich w województwie śląskim (2012),
 • Zdarzeń drogowych on-line (COB),
 • Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
 • Terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, pochodzące z bazy danych systemu OPI-TPP.

Aplikacje mapowe oraz pozostałe usługi geoportalu będą sukcesywnie rozwijane. ORSIP 2.0 zastąpił dotychczasowy Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej ORSIP. W związku z tym wyłączono adresy internetowe www.orsip.pl i www.mapy.orsip.pl.

Geoportal ORSIP 2.0 prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Ładowanie Rozmowy