Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Masówki w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy chcą podwyżek! 

Dodano: , źródło: PAP, fot. PGG

W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej od rana trwają masówki. Związkowcy mówią m.in. o postulatach podwyżki płac i wysokości tzw. czternastki. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podkreśla, że oczekiwania płacowe nie mogą generować strat.

Związkowcy chcą m.in. podwyżki wynagrodzeń

W piątek 13 central związkowych ogłosiło pogotowie strajkowe w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. To efekt fiaska mediacji płacowych prowadzonych z zarządem PGG. Dziś związkowcy przedstawiają załogom swoją ocenę sytuacji. Masówki będą się odbywać przed każdą zmianą, aż do północy.

- Nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu prowadzenia mediacji, bo trudno było oprzeć się wrażeniu, że mediator ma problem, aby zachować absolutnie niezbędną w tej roli bezstronność. Wobec powyższego uznaliśmy mediacje za zakończone i podczas masówek będziemy rozmawiać z załogą o dalszych planach - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef górniczej Solidarności, Bogusław Hutek.

Związkowcy domagają się m.in. 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń w tym roku oraz korzystniejszych zasad wypłaty nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. Chcą, by załogi kopalń, które w ubiegłym roku wykonały założenia planu techniczno-ekonomicznego otrzymały 115 proc. nagrody rocznej, a górnicy z pozostałych kopalń - 100 proc. Zarząd PGG chce natomiast wypłacić to świadczenie proporcjonalnie do wielkości wydobycia kopalniach. 

PGG: Oczekiwania płacowe nie mogę generować strat

Odnosząc się do tych postulatów, Polska Grupa Górnicza poinformowała, że w latach 2017-2019 przeznaczyła dodatkowo na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników 1,1 mld złotych więcej niż planowano przy tworzeniu PGG.

- Dalsze rozmowy płacowe w PGG powinny uwzględniać realia ekonomiczne, trudne otoczenie rynkowe, w jakim znalazło się górnictwo – w tym m.in. znaczący spadek cen węgla oraz przede wszystkim fakt, że oczekiwania płacowe strony społecznej nie mogą generować spółce strat - oświadczyła Polska Grupa Górnicza.

Zarząd spółki zapewnił, że prowadzi odpowiedzialną politykę wynagrodzeń i może się podzielić z pracownikami tylko tym, co wypracuje w ramach osiągniętych zysków. 

Mediacje płacowe w PGG zakończyły się fiaskiem

Mediacje płacowe w PGG zakończyły się fiaskiem w ubiegły czwartek. Związkowcy nie przyjęli propozycji zarządu przeznaczenia na wzrost płac dodatkowych 100 mln zł, pod warunkiem wypracowania w tym roku co najmniej 150 mln zł zysku. Po dzisiejszych masówkach związkowcy będą dyskutować o formie ewentualnych dalszych protestów. 

Pogotowie strajkowe dotyczy także sprzeciwu wobec - jak napisano - "cichej likwidacji" kopalń - tak związki interpretują wstrzymanie prac przygotowawczych  należącym do kopalni Ruda ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej. Związkowcy zwracają też uwagę zwały węgla rosnące przy kopalniach PGG i związany z tym na brak przychodów spółki.

Ładowanie Rozmowy