Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Katowice podpisały umowę na 6 drogowych inwestycji o wartości 148 mln zł

Dodano: , źródło: UM Katowice

Katowice przygotowują się do realizacji sześciu inwestycji drogowych. 24 kwietnia w Urzędzie Miasta Katowice podpisano umowę z wykonawcą - firmą Budimex S.A. - który będzie odpowiadał m.in. za przedłużenie ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej, nowe układy drogowe na os. Tysiąclecia oraz w rejonie Kalinowej i Wilczewskiego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przyznana promesa wynosi niemal 86 mln zł

Katowice stawiają na zrównoważony transport, stąd budowa centrów przesiadkowych, zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich, rozwój sieci dróg rowerowych, ciągłe zwiększanie liczby stacji wypożyczalni rowerów miejskich oraz wdrażanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Rozwój miasta wymaga spojrzenia kompleksowego, dlatego tak ważna jest rozbudowa układu drogowego w sześciu lokalizacjach na terenie Katowic, z uwzględnieniem rozwiązań dla kierowców, komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów. Nowy układ dróg powstać ma w rejonie Strefy Kultury czy osiedla Tysiąclecia. Dzięki tym środkom wybudowane zostanie także zapowiadane przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna – mówi  Marcin Krupaprezydent Katowic.

Wartość tych zadań to w sumie prawie 148 mln zł, ale środki własne z budżetu miasta przeznaczone na ten cel to nieco ponad 32 mln zł, reszta pieniędzy pochodzi z dofinansowania – prawie 86 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład a 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda z tych inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców – dodaje Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

Inwestycja o nazwie „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice" dotyczy lokalizacji znajdujących się w różnych częściach miasta. To zarówno punkty, w których już teraz występuje duże zagęszczenie ludności, jak i miejsca dopiero rozwijające się.

Te układy drogowe poprawią komfort życia mieszkańców, ułatwiając przemieszczanie się i oszczędzając czas katowiczan w codziennym funkcjonowaniu. Co ważne, inwestycja obejmuje nie tylko budowę nowych dróg dla samochodów. Zakres prac obejmuje też rozwiązania przeznaczone pieszym i rowerzystom – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.  

Prace przy jednej z największych – zarówno pod kątem wartości, jak i zakresu – tegorocznych inwestycji rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Z początkiem maja zostanie oficjalnie przekazany plac budowy, następnie wykonawca przystąpi do realizacji poszczególnych zadań.

W ramach tej inwestycji podejmujemy się realizacji zadań kompleksowo. To zarówno bezpieczne rozwiązania drogowe, ścieżki rowerowe, ale też przebudowa całej infrastruktury podziemnej w lokalizacjach objętych działaniami - tłumaczy Maciej Lorenc, dyrektor rejonu - Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe Budimex S.A.

Połączenie Bogucic z al. Roździeńskiego i nowy układ na os. Tysiąclecia

Pierwsze z zadań wchodzących w skład zadania wpłynie w znacznym stopniu na komfort mieszkańców Bogucic. Dzielnica zyska nowe połączenie z al. Roździeńskiego, pozwalające na omijanie ścisłego centrum miasta, co z kolei odciąży ruch w rejonie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka. Powstanie przedłużenie ul. Dobrowolskiego, które za pomocą ronda połączy się z ul. Katowicką. W tym rejonie wybudowany zostanie ponadto dodatkowy odcinek ul. Mieroszewskiego – od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ul. Dobrowolskiego. Wartość umowy to 41,8 mln zł.

Na realizacji projektu zyskają także mieszkańcy Tysiąclecia. Nowy układ drogowy wybudowany zostanie przy ul. Tysiąclecia 88. Jest to o tyle istotne, że usprawni dojazd do siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Poprawi się także funkcjonalność układu komunikacyjnego wewnątrz zabudowy mieszkaniowej osiedla poprzez odseparowanie ruchu pojazdów specjalnych od ruchu samochodów osobowych i komunikacji pieszej – obecna droga dojazdowa przebiega bezpośrednio przez strefę wejściową do jednego z bloków mieszkalnych. Prace zostały oszacowane na ok. 11 mln zł.

Inwestycje w centrum i na południu

Mieszkańcy południowych dzielnic również zyskają na tej inwestycji. W rejonie ul. Kalinowej i ul. Wilczewskiego powstanie połączenie tych ulic z rondem na skrzyżowaniu ul. Bażantów i ul. Armii Krajowej. Prace będą kosztowały prawie 10 mln zł. Z kolei w centrum miasta ul. Mickiewicza zostanie przedłużona do włączenia w ul. Grundmanna, terenami tuż obok zajezdni PKM Katowice. Na tym odcinku zostanie również wybudowany obiekt mostowy nad Rawą. Wartość umowy to nieco ponad 36 mln zł.

Drogi dla nowych budynków mieszkalnych

Inwestycja swoim zakresem obejmie również zadania związane z przygotowaniem terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe. Jeden z układów powstanie w Szopienicach-Burowcu. Nowa droga zostanie poprowadzona od ulicy Korczaka – w pobliżu wieży wodnej – w kierunku ulicy Deszczowej. Stanowić będzie ciąg komunikacyjny dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Korczaka, realizowanej w ramach programu Mieszkanie Plus. Nowo wybudowana droga będzie stanowiła rozbudowę lokalnego układu drogowego w tej części miasta. Przyczyni się również do nadania spójności infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej dzięki planowanej ścieżce rowerowej. Wartość umowy to prawie 14 mln zł. Prace będą realizowane również przy ul. Gospodarczej. Budowana droga zostanie poprowadzona od ronda przy przystanku Kolonia Amandy w kierunku ul. Porcelanowej, zapewniając poprawę obsługi komunikacyjnej dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy, w tym zrewitalizowanych obiektów Porcelany Śląskiej, będącej elementem Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Wartość umowy – 35,6 mln zł.

Ładowanie Rozmowy