Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

InfoGZM: obszary rewitalizacji obejmują pół miliona mieszkańców Metropolii

Dodano: , źródło: GZM

Rewitalizacja to coś znacznie więcej niż tylko remont kamienic czy placów w naszych miastach. Jest to proces, którego zadaniem jest przywrócenie życia obszarom zdegradowanym, ale głównym celem tych działań jest podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców.  Powinny się one przełożyć również na wzrost potencjału gospodarczego takiego miejsca.

Dane i informacje dotyczące programów rewitalizacji, obowiązujących w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, można od teraz znaleźć na podstronie na portalu InfoGZM: REWITALIZACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnie mamy dwa rodzaje dokumentów, na podstawie których gminy prowadzą działania rewitalizacyjne. To lokalne programy rewitalizacji lub gminne programy rewitalizacji. Te drugie są opracowane na podstawie ustawy, która daje możliwość korzystania ze specjalnych narzędzi . Natomiast do końca 2023 roku gminy mogą prowadzić proces rewitalizacji w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 

Warto dodać, że jednym z głównych zapisów ustawy o rewitalizacji jest wskazanie maksymalnej powierzchni i liczby ludności, jeśli chodzi o wielkość obszaru, który ma zostać zrewitalizowany: nie może być on większy niż 20 proc. powierzchni całej gminy i nie może być zamieszkany przez więcej niż 30 proc. liczby mieszkańców tej gminy. Ograniczenia te mają na celu koncentrację działań na najbardziej wymagającym terenie.

Z zebranych i opublikowanych na portalu InfoGZM danych wynika, że zdecydowana większość gmin, bo 32, korzysta z lokalnych programów rewitalizacji, natomiast 6 gmin – opracowało już gminne programy rewitalizacji.

Możemy również zaobserwować – co myślę, że jest bardzo ciekawe – że obszary rewitalizacji obejmują obecnie ok. 215 km2 powierzchni Metropolii, co stanowi prawie 9 proc. jej całkowitej powierzchni i obejmują szacunkowo ponad pół miliona mieszkańców, czyli prawie co czwartą osobę, mieszkającą w gminach Metropolii – mówi Martyna Puc z Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej. – Procentowo największy obszar rewitalizacji w stosunku do powierzchni gminy występuje w Zabrzu – to 19,5 proc., natomiast największy udział ludności, objętej obszarem rewitalizacji jest w Czeladzi – to 30 proc. – dodaje.

Dane te pokazują, że jest to zagadnienie, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dalszych działań dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planowania przestrzennego. Temat rewitalizacji będzie w dalszym ciągu analizowany. Planowane jest m.in. uzupełnienie danych o granice konkretnych obszarów rewitalizacji, aby zobrazować w jakich częściach gmin prowadzone są te działania. Materiały te będą wykorzystane przy opracowaniu Strategii GZM.

Portal InfoGZM – opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM – stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

Portal Info GZM: REWITALIZACJA (KLIKNIJ)

Ładowanie Rozmowy