Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiany w kodeksie pracy. Czego będą dotyczyły?

Dodano:

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej wiele zmian do Kodeksu pracy, wynikających z unijnych dyrektyw. Wśród nich znajdują się przepisy regulujące pracę zdalną. Jakie są pozostałe zmiany?

Wymogi unijne

Okazuje się, że zmiany w kodeksie pracy spowodowane są dyrektywami unijnymi, które dotyczą kwestii zatrudnienia oraz urlopów. Państwa członkowskie muszą do sierpnia tego roku wprowadzić zmiany z dyrektyw w życie. Zostały zaledwie 2 miesiące, dlatego rząd przyjął projekt ustawy ze zmianami.

Nowe zasady pracy zdalnej

Wedle przyjętego projektu ustawy, po zmianach przepisów praca z domu będzie uzgadniania między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca będzie musiał wdrożyć wewnętrzne zasady dotyczące pracy zdalnej, zadbać o BHP, zapewnić narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Po zmianie przepisów pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej rodzicom dzieci do lat 4 oraz opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym. To samo tyczy się kobiet w ciąży.

Co jeszcze się zmieni?

Prócz zmiany przepisów w sprawie pracy zdalnej, w kodeksie pracy pojawi się kilka nowości:

  • Urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 2 miesiące – okres ten ma przysługiwać każdemu z rodziców, bez możliwości przeniesienia na drugiego.
  • Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego zostanie skrócony z 24 do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
  • Pracownicy otrzymają dodatkowe 2 dni (16 godzin) zwolnienia z pracy z powodu zdarzenia losowego np. choroba, wypadek etc. Za wykorzystanie takiego dnia pracownikowi będzie przysługiwała połowa wynagrodzenia.
  • Zmiany w rozwiązaniu umowy na czas określony - powód zwolnienia może zostać zaskarżony do sądu. Przed zwolnieniem pracownik będzie musiał skonsultować się ze związkiem zawodowym, który go reprezentuje.  
Ładowanie Rozmowy