Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zmiana przepisów dla działalności nierejestrowanej

Dodano:

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność nierejestrowaną – rząd planuje zmienić przepisy dot. maksymalnych dochodów w ramach działalności nierejestrowanej. Przychód miesięczny miałby zostać zastąpiony przychodem rocznym. 

Czym jest działalność nierejestrowana?

Osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie często decydują się na działalność nierejestrową, pozbawioną większości formalności. W ramach działalności nierejestrowanej nie trzeba wpisywać się do CEIDG ani opłacać składek. Jedynym warunkiem jest osiąganie miesięcznych zarobków na poziomie maksymalnie 2700 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia. 

Przepisy nie dla każdego

Jak słusznie zauważają eksperci, wielu przedsiębiorców nierejestrowanych nierzadko w jednym miesiącu nie osiąga żadnych dochodów, w innych zaś są one wysokie ze względu na zwiększony popyt spowodowany sezonowością oferowanych produktów. Aby taki przedsiębiorca nie musiał rejestrować swojej działalności z powodu przekroczenia miesięcznego limitu, rząd planuje modyfikację przepisów.

Wedle planowanej nowelizacji, aby prowadzić działalność rejestrowaną, roczny dochód przedsiębiorcy nie mógłby przekroczyć dziewięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3600 zł x 9. Oznacza to, że w ramach działalności nierejestrowanej można by zarabiać rocznie 32 400 zł. 

Mniejszy okres przerwy

Wśród proponowanych zmian znalazł się także postulat zmniejszenia okresu przerwy od prowadzenia działalności koniecznej do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej. Obecnie wynosi ona 60 miesięcy – w planach jest zmniejszenie jej do 24 miesięcy. 

Ładowanie Rozmowy