Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Wzrośnie wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dodano: , źródło: gov.pl

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada ona podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników.

Wzrost dofinansowania

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wzrost miesięcznego dofinansowania z PFRON, przeznaczanego na wynagrodzenie dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania będzie zależała od stopnia niepełnosprawności.

- Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie wzrosło znacząco - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 r. - 4300 zł, natomiast ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 r. Wynika z tego, że za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy – czytamy w uzasadnieniu projektu zmiany ustawy.

Po wejściu zmian w życie, dofinansowanie będzie wynosiło:

  • 575 zł (wcześniej 500 zł) – w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • 1550 zł (wcześniej 1350 zł) – w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 2760 zł (wcześniej 2400 zł) – w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dofinansowanie zostanie dodatkowo podniesione, jeżeli u osoby niepełnosprawnej stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenie rozwojowe. Podwyższone kwoty będą dotyczyły także osób niewidomych. Dla nich dofinansowanie z PFRON będzie wynosiło:

  • 690 zł (wcześniej 600 zł) – w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • 1035 zł (wcześniej 900 zł) – w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 1380 zł (wcześniej 1200 zł) – w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Od kiedy wyższe dofinansowania?

Za przedłożenie projektu Radzie Ministrów odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wedle zapisów na stronie rządowej, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 roku.

Ładowanie Rozmowy