Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Przed nami kolejne zmiany w kodeksie pracy!

Dodano: , źródło: Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy

Już 29 czerwca w życie wejdą zmiany w kodeksie pracy, mające na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi, aby dostosować polskie prawo do przepisów UE. To jednak nie wszystko – rząd zapowiedział już kolejne nowelizacje kodeksu pracy, które wejdą w życie najpóźniej do 2027 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy

Najnowsze zmiany kodeksu pracy służą dostosowaniu krajowego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Rozszerzeniu ulegnie katalog wspomnianych substancji o m.in. toluen, etoksyetanol, styren, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A czy metale. Celem wprowadzenia zmian jest ochrona Polek i Polaków przed działaniem substancji reprotoksycznych, które negatywnie wpływają na funkcje seksualne i płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także rozwój ich potomstwa.

Nowelizacja kodeksu pracy nakłada obowiązek zastępowania substancji reprotoksycznych innymi, mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosowania dostępnych środków ograniczających stopień narażenia na ich negatywne działanie. Co istotne, pracodawca będzie musiał rejestrować prace z wykorzystaniem wspomnianych substancji, a także prowadzić rejestr wszystkich pracowników, którzy je podejmują.

Wspomniane zmiany wejdą w życie 29 czerwca.

Co jeszcze w planach?

Szykują się wielkie zmiany dla pracujących Polaków – rząd planuje skrócić czas pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo. Ustawodawca będzie dążył do stopniowego zmniejszania wymiaru pracy; najpierw do 38 godzin tygodniowo, później zaś dopiero do 35 godzin. Co istotne, zmniejszenie czasu pracy nie ma się wiązać z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. Zmiany dotyczące czasu pracy mają zostać podjęte najpóźniej do 2027 roku.

Zmiany mają nastąpić także w liczeniu stażu pracy. Już od 2026 roku do stażu ma być wliczany także okres przepracowany w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach umów zlecenia i agencyjnych oraz pracy podjętej za granicą. 

Ładowanie Rozmowy