Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Prowadzisz firmę transportową? Zawodowi kierowcy muszą posiadać nowy dokument!

Dodano:

Od 6 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, pewna grupa zawodowych kierowców musi posiadać nowy dokument - kartę kwalifikacji kierowcy. Kogo dokładnie dotyczy ten wymóg?

Tylko dla wybranych

O kartę kwalifikacji kierowcy będą musieli się starać przede wszystkim kierowcy niezamieszkujący na stałe w Polsce. Obowiązkiem wyrobienia nowego dokumentu zostali objęci także wszyscy kierowcy zawodowi, którzy nie posiadają respektowanego w Polsce prawa jazdy z wpisanym kodem 95. Kod ten stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji kierowcy zawodowego. 

Warunki wyrobienia

O kartę mogą aplikować osoby posiadające kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną, wstępną uzupełniającą lub wstępną uzupełniającą przyspieszoną, które przedstawią w wydziale komunikacji świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wydanie karty kwalifikacji kierowcy kosztuje 150 złotych. 

Aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy, należy dostarczyć do wydziału komunikacji kopię orzeczenia lekarskiego, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji i badań o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Do kompletu dokumentów kierowca musi dołączyć także kolorową fotografię. 

Ładowanie Rozmowy