Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ponad 66 mln zł. dla przedsiębiorstw z woj. śląskiego w ramach wsparcia w walce ze skutkami pandemii Covid-19

Dodano: , źródło: UMWS/ fot. Patyk Pyrlik

Ponad 66 mln złotych trafi do przedsiębiorstw z województwa śląskiego w ramach wsparcia w walce ze skutkami pandemii Covid-19.

Znamy rozstrzygnięcia w II rundzie naboru w konkursie „Inwestycje w MŚP” w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. W uroczystości wręczenia promes o dofinansowanie uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa. Przedstawiciele władz regionu spotkali się z przedsiębiorcami w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

To realna pomoc dla przedsiębiorców z naszego regionu. Zadziałaliśmy błyskawicznie, dzięki czemu te środki trafiają do firm i pomagają im przetrwać najtrudniejszy okres, ale także inwestować w rozwój i zachować miejsca pracy. To impuls dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę, łącznie złożono 2300 wniosków, co jest rekordem we wszystkich konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. 

Ponad 66 mln zł trafi do firm z województwa śląskiego które wnioskowały o wsparcie  działalności w konkursie skierowanym do przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku kryzysu.

Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw z naszego regionu

Przystępne zasady, nowe kryteria, premiujące branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii Covid-19 i możliwość finansowania z dotacji kosztów bieżących, spowodowały duży napływ wniosków, których liczba rosła przy kolejnych rundach.

Dzięki współpracy z Komisją Europejską udało nam się zwiększyć pierwotną alokację, ale cały czas będziemy się starali o kolejne środki. Ich skuteczna implementacja jest szansą dla regionu na dalszy rozwój i zachowanie miejsc pracy, a dla przedsiębiorców na rozwinięcie skrzydeł i wyjście obronną ręką z kryzysu – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W drugiej turze zgłoszono 278 wniosków na łączną wartość wsparcia przekraczającą 156 mln zł. Dostępna alokacja pozwoliła na wybór do dofinansowania 111 wniosków. Wśród wybranych przedsięwzięć najwięcej dotyczy branży gastronomicznej, turystycznej, usług i rozrywki oraz medycyny. To kolejne działanie, które daje szansę na utrzymanie konkurencyjności, dywersyfikację produkcji, zachowanie miejsc pracy czy inwestycje pozwalające zabezpieczyć niepewną przyszłość. 

Warto przypomnieć, że w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 władze Województwa Śląskiego zareagowały szybko i  jako jedne z pierwszych opracowały narzędzia wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki opiewającego na kwotę ponad 1 mld złotych.

III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomii, turystyce, hotelarstwie, przemyśle czasu wolnego, handlu, usługach kosmetycznych, fryzjerskich, rehabilitacyjnych. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro, małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy. III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest jednocześnie ofertą, którą województwo wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Pozyskane fundusze można przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość usług i umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, nie wskazano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 procent kosztów kwalifikowalnych. 

Rosnąca liczba składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Pula na konkurs została tym samym zwiększona o 148 mln złotych, następnie w ramach drugiej odsłony Śląskiego Pakietu dla Gospodarki zostały przeznaczone dodatkowe fundusze w wysokości 50 mln złotych na dofinansowanie złożonych projektów. Obecnie całkowita alokacja wynosi 270 mln złotych.

Ładowanie Rozmowy