Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Korzystałeś ze wsparcia finansowego z urzędu pracy? Sprawdź, czy musisz to rozliczyć!

Dodano:

Część form wsparcia finansowego, które można otrzymać od urzędu pracy, podlega opodatkowaniu. Jeżeli otrzymałeś dotację od UP, upewnij się, czy musisz się z niej rozliczyć!

Które świadczenia objęte są podatkiem PIT?

Niektóre świadczenia otrzymywane z urzędu pracy podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu. Jakie? Mowa tutaj o zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnym. Kwoty tych dwóch zapomóg muszą zostać uwzględnione w zeznaniu podatkowym. W tym celu urząd pracy wystawi świadczeniobiorcy PIT-11 zawierający informacje o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy. Na jego podstawie wypełnia się później PIT-37.

Czego rozliczać nie trzeba?

Na szczęście nie wszystkie świadczenia otrzymywane z urzędu pracy są opodatkowane. W rozliczeniu PIT nie trzeba uwzględniać stypendium, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, świadczenia otrzymywanego w ramach działań aktywizacyjnych, a także środków otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, bonu stażowego lub bonu na zasiedlenie.

Pamiętaj o rozliczeniu PIT!

Świadczenia z urzędu pracy należy rozliczyć przez formularz PIT-37 w części D, „Dochody/straty ze źródeł przychodów”. Sumę kwot należy wpisać w rubryce „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4”. Przypominamy, że ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowych  PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39a przypada na 2 maja.

Ładowanie Rozmowy