Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Zgromadzenie Metropolii przyznało dotacje na walkę z niską emisją i rozwój gmin

Dodano: , źródło: Metropolia GZM

Wsparcie dla projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności, a także wyrażenie zgody na współpracę z Metropolią Barcelony – to jedne z uchwał podjętych podczas sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odbyła się w środę, 27 stycznia br.

Podzielono ok. 26 mln zł na walkę z niską emisją

Zgromadzenie GZM zdecydowało o podziale blisko 26 mln zł z budżetu Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Pieniądze trafią do 30 gmin. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. Dofinansowanie uzyskają także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Przypomnijmy, że w obecnym budżecie zarezerwowano ok. 14,6 mln zł na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ubiegłym roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł. Oznacza to, że w ciągu roku samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli ok. 2,1 mln zł, która została jeszcze do podziału.

Pieniądze z Funduszu Solidarności trafią do 34 gmin

Na podstawie uchwały Zgromadzenia, blisko 10 mln zł trafi z budżetu Metropolii do 34 gmin na realizację projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Celem tego mechanizmu wsparcia jest zmniejszanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym gmin. Na tegorocznej liście dofinansowania znalazły się projekty związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

W strukturze budżetu Metropolii na ten rok na realizację Funduszu Solidarności zapisano 10 mln zł. Kwota ta została jednak dodatkowo powiększona o ok. 1,9 mln zł. To pieniądze, które nie zostały wykorzystane przez gminy w roku 2020. Lista zadań inwestycyjnych Funduszu Solidarności jest więc jeszcze otwarta i gminy mogą składać kolejne wnioski o wsparcie.

Wsparcie dla tyskiego szpitala Megrez w walce z koronawirusem

Przyznana pomoc finansowa, to kontynuacja wsparcia, którego Metropolia udzieliła w kwietniu ub.r. szpitalom miejskim i powiatowym na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że łącznie wyniosło ono ponad 10 mln zł.

Podczas środowej sesji podjęto uchwałę o przekazaniu 372, 5 tys. zł do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach Megrez sp. z.o.o. Są to pieniądze, które nie zostały wykorzystane przez placówkę z ubiegłorocznej dotacji z budżetu Metropolii na zakupy sprzętowe oraz modernizację i adaptację oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19. Tyskiej jednostce przyznano wtedy ok. 2,4 mln zł wsparcia.

W marcu 2020 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez został przekształcony w placówkę monospecjalistyczną o profilu zakaźnym, wyłącznie dla zakażonych koronawirusem.

Od września ub. roku szpital funkcjonuje jako placówka hybrydowa.

Tyski szpital decyzją ministra zdrowia wyznaczony został jako tzw. szpital węzłowy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

W stronę współpracy z Metropolią Barcelony

Zgromadzenie wyraziło zgodę na podjęcie przez Metropolię współpracy z Obszarem Metropolitalnym Barcelony. Będzie ona związana z transportem publicznym, logistyką oraz elektromobilnością. Metropolie będą wspólnie działać na rzecz rozwoju terenów zielonych oraz zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Współpraca ma dotyczyć także planowania przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego.

Po podpisaniu porozumienia obie Metropolie będą m.in. organizować wymianę informacji i doświadczeń oraz realizować wspólne projekty. Będą też współpracować w wydarzeniach na skalę międzynarodową – m.in. podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach w roku 2022.

W skład obszaru Metropolitalnego Barcelony (Area Metropolitana de Barcelona) wchodzi 36 gmin, które zajmują 636 km kw. Mieszka w nich ponad 3,2 mln osób. Metropolia wytwarza 52 proc. PKB Katalonii oraz 10 proc. PKB Hiszpanii.

Link: Podjęte uchwały

Ładowanie Rozmowy