Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

W tym roku nie będzie tradycyjnych Barbórek w Polskiej Grupie Górniczej

Dodano: , źródło: PGG

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 tegoroczne uroczystości barbórkowe pracowników Polskiej Grupy Górniczej zostaną ograniczone. Barbórka będzie mniej huczna niż dotychczas. 

Polska Grupa Górnicza wydała 20 października zalecenia w sprawie organizacji obchodów Dnia Górnika 2020 w oddziałach spółki. Polecono, by tegoroczne obchody górniczego święta miały charakter symboliczny i ograniczały się "jedynie do niezbędnego minimum (np. wręczanie odznaczeń, składanie kwiatów, msze św., przemarsz orkiestry)".

- Należy unikać organizowania wszelkich uroczystości  barbórkowych charakteryzujących się przebywaniem w jednym miejscu i w tym samym czasie większej liczby osób. Należy bezwzględnie przestrzegać, w przypadku organizowania jakichkolwiek uroczystości, przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów PGG S.A. dotyczących zwalczania pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących zachowania dystansu społecznego – czytamy w kolejnych punktach dokumentu PGG S.A.

Nowe regulacje w PGG S.A. wydane zostały "w związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i jego rozprzestrzenianiem się, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom Spółki oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej S.A.".

Zalecenia obowiązują od dnia ich wydania we wszystkich kopalniach i oddziałach PGG S.A.

Ładowanie Rozmowy