Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Śląskie wspiera aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Marszałkowski

600 tys. zł trafi do podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej w regionie.

Nagrodzenie zadań publicznych w województwie śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, w tym upowszechnianie dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło 10 ofert od 9 podmiotów. Wszystkie oferty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 600 tys. zł.

„Wspieramy podmioty sportowe z województwa śląskiego w ich codziennej działalności, czego dowodem jest otwarty konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, czy funkcjonujący w regionie od kliku lat „Program Klub”. Cieszę się, że kierujemy konkretne środki w wysokości 600 tys. zł do 9 podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi także dla osób z niepełnosprawnościami. Sport niweluje bariery, rozwija charakter i ma realny wpływ na zdrowie, dlatego traktujemy ten konkurs jako inwestycję w talent młodych ludzi i jakość ich życia” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Symboliczne czeki przedstawicielom wyróżnionych podmiotów wręczyli członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska oraz radni – Alina Bednarz, Jarosław Szczęsny, Maria Materla i Marek Bieniek.

Czego dotyczył konkurs?

Zakres konkursu dotyczył następujących obszarów:

  1. Szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 450 tys. zł
  2. Organizacji konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 50 tys. zł
  3. Zadania mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku – 100 tys. zł. To pierwsza pilotażowa edycja wsparcia podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi dla osób z niepełnosprawnościami. To efekt przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego w październiku 2022 roku dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim”.
  • Organizacji imprezy sportowej rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w której liczba osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% ogółu uczestników.
  • Organizacji zajęć sekcji sportowych, w których liczba osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% uczestników zajęć.
Ładowanie Rozmowy