Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Śląskie rozwija współpracę z Bengalem Zachodnim

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Marszałkowski

W Kalkucie podpisano porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. Umowę podpisali marszałek Jakub Chełstowski i Santanu Basu, sekretarz ds. energii reprezentujący Rząd Bengalu Zachodniego.

Województwo śląskie nawiązuje współpracę z Bengalem Zachodnim

- Indie są drugim, największym producentem węgla kamiennego na świecie, a to porozumienie jest szansą na współpracę nie tylko w zakresie technologii dla tego sektora, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń związanych z transformacją. Wymiana gospodarcza między naszymi krajami sięga 5 mld euro i stale rośnie. Wierzę, że na tej współpracy mogą zyskać nie tylko oba regiony, ale również firmy i instytucje związane z przemysłem i innowacyjnymi technologiami, a także ośrodki naukowo-techniczne, kształcące przyszłe kadry i specjalistów. To także szansa na promocję turystyczną i kulturalną – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Spotkanie w Kalkucie jest elementem misji kluczowych firm i instytucji z województwa śląskiego, której przewodniczy marszałek Jakub Chełstowski.

Współpraca między regionami na kilku obszarach

W kontekście gospodarczym zakłada m.in.: realizację wspólnych przedsięwzięć w sektorach przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, maszynowego, górniczego, technologii informatycznych, zielonej energii, medycyny czy innowacyjnych technologii. Istotna będzie ponadto współpraca sektora MŚP oraz wymiana specjalistów, szkolenia czy udział w targach branżowych, wystawach i misjach gospodarczych. W zakresie współpracy naukowo-technicznej prowadzone będą wspólne programy badawcze, warsztaty i konferencje naukowe, a także wymiana naukowców, specjalistów i staże dla studentów z obu regionów w zakresie energetyki, ochrony środowiska, a także medycyny i górnictwa.

Istotnym elementem ma być również promocja obu regionów w kontekście turystyki i turystyki biznesowej. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat.

Ładowanie Rozmowy