Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ruszył nabór wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół średnich

Dodano: , źródło: Śląskie. Inwestujemy w Talenty PLUS, FB Urszula Koszutska

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w ramach I. edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”. Celem programu jest wsparcie finansowe utalentowanych dzieci, które mają trudną sytuację materialną. 

Stypendia dla uzdolnionych

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół artystycznych. W poprzedniej odsłonie programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który posiadał 7 edycji, stypendia trafiły do 5578 uczniów z naszego województwa. Zmianą względem poprzedniej edycji programu jest dodanie kryterium dochodowego; stypendium otrzymają uzdolnieni uczniowie, z dochodem na członka rodziny nieprzekraczającym 2359 zł lub 2674 zł – w przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Stypendium wynosi 7 tys. rocznie.

- Łączna wartość projektu to 18,45 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa to 16,61 mln zł, natomiast z budżetu Województwa Śląskiego – 1,84 mln zł - informuje Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

W roku szkolnym 2023/2024 stypendia ma otrzymać 1000 uczniów.

Jak wnioskować?

Aby starać się o stypendium, konieczne jest złożenie wniosku. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, warto upewnić się, czy uczeń spełnia wszystkie kryteria wymagane do otrzymania stypendium. Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji. Po wypełnieniu wszystkich pól, system zezwoli na pobranie i zapisanie wniosku w formacie PDF. Do wniosku należy załączyć skany m.in. świadectwa za rok szkolny 2022/2023, zaświadczeń z turniejów/konkursów czy orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy). 

Wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. W przypadku niepełnoletnich wnioskodawców, wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Formularz wraz z załącznikami należy przesłać przez ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego ePUAP: /UMWSL/skrytka.

Nabór wniosków trwa od 13 listopada do 13 grudnia 2023. Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu.

Ładowanie Rozmowy