Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Po raz pierwszy w tym roku obradował Komitet Monitorujący RPO WSL

Dodano: , źródło: www.slaskie.pl

Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży obradował po raz pierwszy w tym roku Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL


Członkowie Komitetu przeanalizowali propozycje zmian do kryteriów i zatwierdzili ich nowy kształt w odniesieniu do projektów z obszaru internacjonalizacji MŚP, obszaru wdrażania programów zdrowotnych oraz projektów dotyczących wsparcia w postaci outplacementu dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

 

Przedstawiony został także aktualny stan wdrażania RPO WSL

 

Jak podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża, za nami dobry rok dynamicznego postępu we wdrażaniu programu, a potwierdzeniem tego są liczby.

Obecnie w trybie konkursowym przeprowadzonych zostało prawie 400 naborów projektów, na kwotę prawie 13,7 mld zł oraz 43 nabory pozakonkursowe na kwotę 1,8 mld zł. Dodając do tego kwoty zaangażowane w obecnie trwające nabory, można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że całość puli RPO WSL została już zaangażowana w konkursy. W umowach podpisanych z beneficjentami jest zaangażowanych prawie 77% alokacji tj. prawie 9,5 mld zł. Natomiast rozliczone środki z Komisją Europejską to 34% alokacji czyli ponad 4,2 mld zł.

Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla zarządu województwa jako Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

Ładowanie Rozmowy