Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ministerstwo Zdrowia doceniło Śląskie za walkę z covid-19

Dodano: , źródło: UMWS / fot. Tomasz Żak

Minister Zdrowia przyznał marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Wyróżnienie o które wnioskowała Śląska Izba Lekarska, wręczono w Operze Śląskiej w Bytomiu podczas koncertu „Zarażeni dobrem - artyści i lekarze w podziękowaniu pracownikom ochrony zdrowia”.

To docenienie naszych działań na rzecz zagwarantowania jak najlepszej opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu. Urząd Marszałkowski, kilkadziesiąt szpitali podległych samorządowi województwa oraz spółki i jednostki podejmują wspólną walkę z koronawirusem - skomentował marszałek Jakub Chełstowski. 

W imieniu Ministra Zdrowia wyróżnienie wręczyli prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban i przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik. Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania odznaki dla marszałka Jakuba Chełstowskiego: „Województwo śląskie błyskawicznie zareagowało na wybuch pandemii, ruszając na pomoc szpitalom. Pierwsze środki do placówek służby zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu, trafiły już w marcu. W efekcie, nigdzie nie zabrakło łóżek dla pacjentów zakażonych covid-19, nie było też problemów ze sprzętem niezbędnym do leczenia. Szybka i zdecydowana postawa marszałka Jakuba Chełstowskiego i skuteczne negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków, które poprawiają komfort pracy i jakość świadczonych usług medycznych, co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców”.

Wyróżnienie Ministra Zdrowia otrzymało kilkudziesięciu przedstawicieli świata medycyny. Ponadto Minister Zdrowia podziękował za wkład w walkę z covid-19 arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, metropolicie katowickiemu. Podczas sobotniej gali wyróżniono również Dominikę Kulczyk, prezesa Kulczyk Foundation, Jerzego Owsiaka, prezesa Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz Fundację „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.  

Warto przypomnieć, że władze regionu błyskawicznie zareagowały, ruszając na pomoc szpitalom. Dzięki temu możliwy był błyskawiczny zakup sprzętu – respiratorów, mobilnych EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, laryngoskopów, bronchofiberoskopu, zestawu ultrasonograficznego, aparatów do gazometrii, RTG przyłóżkowych, USG mobilnych, lamp bakteriobójczych, urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą, a także środków bezpośredniej ochrony. W kwietniu Zarząd Województwa uchwalił zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Dokument w trybie pilnym trafił do Komisji Europejskiej, która tego samego dnia w pełni go zaakceptowała. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa. W ten sposób realne stało się dofinansowanie szpitali na poziomie prawie 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład z budżetu państwa. Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego, również przekazane w trybie nadzwyczajnym, pozwoliły na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji, testów i odczynników do badania próbek. Na służbę zdrowia przekazano dodatkowe pieniądze z budżetu województwa. Radni Sejmiku przyjęli uchwałę o przekazaniu 62 mln zł. 27 mln zł zostało rozdysponowanych na ustabilizowanie finansów szpitali, 21 mln zł na inwestycje, a 12 mln zł na przeciwdziałanie związane z epidemią. Zarząd województwa zdecydował również o uruchomieniu ponad 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest finansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej, a także doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z covid-19. Ponad 11 mln zł z budżetu województwa trafiło do szpitali powiatowych. To inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości. Środki zostały przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu niezbędnego do walki z covid-19.

Podczas koncertu, który był wyrazem wdzięczności dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia za dotychczasową walkę z covid-19 marszałek Jakub Chełstowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok wręczyli przedstawicielom służby zdrowia Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, podkreślając, że medycy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i im, w pierwszej kolejności, należą się podziękowania za pracę w tym trudnym czasie.

Dziękuję wszystkim nagrodzonym za postawę i oddanie w tym trudnym czasie. Udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską przesunięcie znacznych środków na wsparcie służby zdrowia. Współpracujemy również bardzo dobrze ze stroną rządową, dzięki tym wszystkim działaniom prawie ćwierć miliarda złotych trafiło do śląskich szpitali. Jestem pewien, że kiedy uda się wygrać z pandemią, nasze placówki będą jednymi z najlepiej wyposażonych z tej części Europy – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali:

 • Piotr Gościniewicz – lekarz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Marcin Grabowski - lekarz w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Jarosław Janka - lekarz w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
 • Beata Logiewa-Bazger – lekarz w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, 
 • Wojciech Łusicki – lekarz w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, 
 • Włodzimierz Mazur – lekarz w Szpitalu specjalistycznym w Chorzowie, 
 • Jolanta Mrochem-Kwarciak – kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Marcin Musiewicz – lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku,
 • Łukasz Musioł – koordynator ratowników medycznych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach,
 • Arkadiusz Niczyporuk – lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku,
 • Franciszek Ohsmann – wolontariusz w oddziale zakaźnym Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, 
 • Aleksandra Orylska – lekarz w Katowickim Centrum Onkologii,
 • Karolina Sieroń – lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, 
 • Barbara Sosna – lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,
 • Elżbieta Wojarska-Tręda – lekarz w gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. 

W trakcie koncertu kilkudziesięciu pracownikom śląskich szpitali, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w walce z pandemią, wręczono odznaczenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i salowe.

Podczas koncertu na scenie wystąpili soliści Opery Śląskiej m.in. Anna Borucka, Gabriela Gołaszewska, Andrzej Lampert, Stanislav Kuflyuk, Maciej Komandera, a także balet, chór i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Francka Chastrusse Colombiera.

Ładowanie Rozmowy