Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Metropolia ma nowe ustawowe kompetencje. Może skuteczniej walczyć o czyste powietrze

Dodano: , źródło: GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła brać udział wraz z gminami w rządowym projekcie STOP SMOG. To efekt jej starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Niedawno, 13 listopada 2020 roku, Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy m.in. udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. rządowego „Programu Stop Smog”. Dzięki temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła brać wraz z zainteresowanymi gminami udział w tym rządowym projekcie.

Ustawa daje Metropolii kolejny finansowy instrument do efektywniejszego prowadzenia polityki związanej z ograniczaniem niskiej emisji – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. – Będziemy mogli aktywnie współpracować z gminami na rzecz wsparcia mieszkańców, których nie stać finansowo na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych. Udział w Programie Stop Smog może zwiększyć naszą skuteczność w oddziaływaniu na środowisko. Ważne, aby skoordynować go z naszymi obecnymi działaniami na rzecz gmin w ramach metropolitalnego „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” – tłumaczy Kazimierz Karolczak.

Program Stop Smog jest realizowany na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Daje on możliwości pozyskania środków finansowych na termomodernizację prywatnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła, przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej.

Realizacja Programu STOP SMOG potrwa do końca 2024 roku. Jego całkowity budżet ma wynieść 1,2 mld zł. W tej kwocie ok. 883 mln zł zapewnia budżet państwa, pozostała część- gminy. Obecnie w skali kraju do programu przystąpiło 7 gmin. Wśród nich znajduje się Sosnowiec, który wchodzi w skład Metropolii GZM.

Przypomnijmy, że Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia dysponuje mechanizmem wsparcia gmin  w walce z niska emisją. W tym roku powstał „Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Jego głównym celem jest zmniejszenie szkodliwej niskiej emisji do powietrza na obszarze  41 gmin członkowskich. Budżet wsparcia wynosi w bieżącym roku ok. 90 mln zł.

Na liście znajduje się  ponad 100  projektów, które zostały objęte dofinansowaniem.  Niemalże połowa dotyczy  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin. Realizowane są także inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła oraz  podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczych jak i  budowie instalacji OZE. Udzielone dotacje finansują  również  inwestycje związane z budową lub modernizacją systemu oświetlenia ulic, ciągów pieszych jak i budynków użyteczności publicznej oraz budowę lub modernizację  infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych  na terenie gmin członkowskich Metropolii. Dla części inwestycji środki dotacji stanowią także  źródło wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków unijnych.

Więcej o programie STOP SMOG

Ładowanie Rozmowy