Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Lepsze powietrze mniej przedwczesnych zgonów 

Dodano:

W ciągu czterech lat (2018-2022) liczba przedwczesnych zgonów, którym winna była zła jakości powietrza w województwie śląskim zmalała o ponad 12,5 tysiąca. Takie dane w oparciu o wyniki Europejskiego Centrum Czystego Powietrza podał Polski Alarm Smogowy. 

Lepsze powietrze mniej przedwczesnych zgonów 

Europejskiego Centrum Czystego Powietrza zbadało wpływ poprawy jakości powietrza na zdrowie mieszkańców województw śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018-2022. Z danych tych wynika, że walka o czystsze powietrze przynosi efekt, a dowodem ma być 25 tysięcy zgonów mniej we wszystkich tych województwach. Największą poprawę odnotowano w województwie śląskim, gdzie, liczba przedwczesnych zgonów zmalała o ponad 12,5 tysiąca, w Małopolsce miałaby to być o 5 900 mniej, w województwie mazowieckim - 6 723 – z czego 2 382 w Warszawie. 

Mniej kopciuchów 

Badania miały być wykonywane z wykorzystaniem metodologii oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji, stosowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obliczenia obejmowały wykonanie analiz w zakresie unikniętej liczby zgonów, a także nagłych hospitalizacji z powodów kardiologicznych i pulmonologicznych. Badacze skorelowali spadek przypadków śmiertelnych w tych trzech województwach ze spadkiem stężeń pyłu PM2.5 na przestrzeni lat 2018-2022, co przełożyło się na poprawę zdrowia mieszkańców tych trzech regionów. Z kolei za poprawą jakości powietrza stoi wymiana przestarzałych kotłów węglowych, bowiem to właśnie „kopciuchy” są głównymi winowajcami, jeśli chodzi o niską emisję. Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa szacuje, że liczba takich kotłów zmalała o około 800 tysięcy sztuk, co sprawiło, że zimowe powietrze nad Polską nieco się oczyściło. 

Najlepiej wypadają Katowice

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tym raporcie wynika, że w województwie śląskim, spośród 12571 zgonów unikniętych w latach 2018-2022, największa redukcja osiągnięta została w:

  • Katowicach (936 przypadków),
  • Częstochowie (724 przypadki)
  • oraz Sosnowcu (629 przypadków).

Podobnie w przypadku hospitalizacji – spośród 3944 unikniętych przypadków aż 271 miało miejsce w Katowicach, a kolejnych 196 w Częstochowie i 172 w Sosnowcu. Dominacja tych miast związana jest z dużą liczbą ich mieszkańców: ponad 270 tysięcy w przypadku Katowic i po około 200 tysięcy dla Częstochowy i Sosnowca.

Wskaźniki odniesione do 100 tysięcy mieszkańców pokazują natomiast, że najwyższe wartości w przypadku zgonów odnotowano dla: Świętochłowic (398), Chorzowa (384) oraz Siemianowic Śląskich (379), w porównaniu dla średniej z całego województwa na poziomie 293 i najniższej wartości odnotowanej dla powiatu lublinieckiego na poziomie 209. W przypadku hospitalizacji najwyższe wskaźniki względem 100 tysięcy mieszkańców zostały osiągnięte dla Świętochłowic (258), powiatu wodzisławskiego (252) oraz Rybnika (251), przy 18 średniej z województwa wynoszącej 212 i najniższej wartości odnotowanej dla powiatu lublinieckiego na poziomie 151.

Jednak walka o poprawę jakości powietrza jeszcze się nie zakończyła. Szacuje się bowiem, że zła jakość powietrza nadal powoduje corocznie ponad 4,6 tysiąca przedwczesnych zgonów w województwie śląskim, czyli najwięcej z tych trzech badanych regionów. 

Ładowanie Rozmowy