Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia doradzi, jak budować drogi rowerowe

Dodano: , źródło: GZM

Przy projektowaniu dróg rowerowych, gminy będą mogły skorzystać z konsultacji eksperckich, które oferuje Metropolia. Będą one dotyczyć zgodności inwestycji ze standardami kształtowania infrastruktury rowerowej, aby powstające nowe trasy były jak najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.

Zaproponowaliśmy wsparcie samorządom, które zamierzają korzystać z dofinansowania GZM i zobowiązują się tym samym do stosowania „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”. Ponadto rekomendujemy również angażowanie strony społecznej w proces konsultowania projektów – mówi Marcin Dworak, oficer rowerowy Metropolii.

W ostatnich miesiącach dostaliśmy sygnały, że w wielu gminach taka pomoc jest pożądana i na pewno wpłynie na poprawę jakości i właściwy rozwój infrastruktury rowerowej – mówi Bartosz Rozpondek, zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji – To ważne, aby rowerzyści w przyszłości mogli korzystać z ujednoliconego systemu w 41 gminach członkowskich. Warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Metropolii jest to, aby prowadzone inwestycje w tym zakresie były zgodne ze standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej. Zależy nam, aby wsparcie eksperckie pojawiło już na etapie projektowania, gdy na spokojnie można wprowadzić ewentualne poprawki, ale pomocą chcemy służyć również w fazie realizacji – dodaje.

Z tego doradztwa mogą skorzystać wszystkie gminy, które należą do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Poradę będą mogły otrzymać przede wszystkim w zakresie rozbudowy nowych tras, które dofinansowywane są z budżetu GZM, ale również przy każdym innym projekcie dotyczącym infrastruktury rowerowej. W każdym momencie mogą zwrócić się do Metropolii z prośbą o weryfikację czy planowane rozwiązania wpisują się w określone standardy kształtowania infrastruktury rowerowej. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach dwóch mechanizmów wsparcia gmin – „Funduszu Solidarności” oraz „Programu działań na rzecz Ograniczania Niskiej Emisji” – daje możliwość otrzymania dotacji do prowadzonych inwestycji. Jednym z działań, cieszących się dużym zainteresowaniem, jest budowa infrastruktury rowerowej. Aktualnie na liście projektów do dofinansowania programu ograniczania niskiej emisji znajduje się 10 inwestycji na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Drugi mechanizm wsparcia – Fundusz Solidarności – obejmuje dwa projekty na blisko pół miliona złotych.

W roku 2018 Zarząd GZM przyjął dokument pn. „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”

Zawiera on wytyczne, które pozwolą ujednolicić trasy rowerowe w gminach Metropolii oraz podniosą komfort użytkowania nowopowstających tras. Dokument ten w formie zarządzeń prezydentów został przyjęty przez m.in. Będzin, Dąbrowę Górniczą, Czeladź, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy czy Zabrze. Dokument został również przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Dzięki temu nowopowstające drogi powinny być budowane według wspólnych standardów.

Ładowanie Rozmowy