Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Do Sejmu trafi projekt ustawy uznającej język śląski za regionalny

Dodano: , źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W najbliższym czasie w Sejmie RP złożony zostanie projekt nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, uznający język śląski za regionalny. 

Język śląski może stać się językiem regionalnym

W budżecie państwa na 2024 rok zabezpieczono 2 mln zł na działania wspierające wdrożenie ustawy i przygotowanie programów nauczania. Konsekwencją wprowadzenia zmiany będzie możliwość finansowania nauki śląskiego w szkołach. Nauczanie rozpocznie się prawdopodobnie od września 2025 roku, a odbywać się będzie w trybie podobnym do nauki języka kaszubskiego. 

Warto dodać, że w Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku niemal 470 tys. osób zadeklarowało posługiwanie się językiem śląskim.

Ładowanie Rozmowy