Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

800 tys. zł trafiło do klubów sportowych z regionu w ramach "Śląskiego Programu Klub"

Dodano: , źródło: UMWS / fot. Patryk Pyrlik

73 kluby sportowe z regionu otrzymały dofinansowanie z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży, w trakcie uroczystości, która odbyła się na Stadionie Śląskim.

Zależy nam na tym, by sport się rozwijał w różnych obszarach, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie dla klubów sportowych. To realne wsparcie, które pomoże opłacić trenerów, zorganizować wyjazd na obóz sportowy i zakupić niezbędny sprzęt. Sukces programu w skali kraju i regionu pokazuje, że warto inwestować w sport, wspierać małe kluby i promować aktywność i zdrowy styl życia wśród najmłodszych adeptów sportu – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z województwa śląskiego. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłatę trenerów i organizację obozów sportowych. Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył na ten cel kwotę 800 tys. złotych. W konkursie mogły wziąć udział kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej 2 lat, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

Kluby sportowe potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie. Nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych pozwala zrealizować wiele niezbędnych kwestii, od opłacenia trenerów po zakup sprzętu sportowego, dlatego wierzę, że we współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego będziemy stopniowo zwiększać pulę środków w tym programie – mówił Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie jako pierwszy region w Polsce zainicjował tego typu wsparcie dla klubów sportowych. Wysokość dotacji dla klubów jednosekcyjnych to 10 tys. zł a dla wielosekcyjnych 15 tys. zł.

Ładowanie Rozmowy