Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Marszałkowski Budżet Obywatelski rozstrzygnięty. Jakie projekty zostaną zrealizowane?

Dodano:

Rozstrzygnięto pierwszą edycją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zatwierdzono 43 projekty, a ich koszt to ponad 9 mln złotych.

W pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oddano blisko 24 tys. głosów

W pierwszej edycji regionalnego budżetu obywatelskiego zanotowano blisko 24 tys. ważnych głosowań. Na tej podstawie powstała lista zadań do realizacji w 2020 roku. Mieszkańcy województwa śląskiego wybierali spośród 85 zgłoszonych propozycji podzielonych na poszczególne pule w budżecie – ogólnowojewódzką i siedem regionalnych.

- Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględniane zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul  - czytamy na stronie slaskie.pl.

Listę zadań do realizacji w ramach 1. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajdują się na niej 43 projekty, a ich koszt wyniesie prawie 9 mln złotych.

PROJEKTY Z PULI WOJEWÓDZKIEJ

Budowa wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Projekt zakłada budowę całorocznych wolier dla panter śnieżnych, które są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Ekspozycja o łącznej powierzchni około 1600 m2 wraz z tarasem widokowym na wysokości około 6 metrów będzie szeroko dostępna dla zwiedzających. Pantery będzie można obserwować z różnych perspektyw w środowisku zbliżonym do naturalnego.

Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej

Konserwacja miejsca pochówku książęcego rodu Sułkowskich ma uatrakcyjnić ofertę Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Odnowiona kaplica, w której będą mogły odbywać się wydarzenia religijne, projekty wystawiennicze, koncerty, prelekcje, czy też wydarzenia rekonstrukcyjne, będzie mogła zaspokoić wciąż rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, regionu, a tym samym województwa.

Pociąg do Kultury

Pociąg do kultury to darmowy powrót pociągami Kolei Śląskich z dowolnego wydarzenia kulturalnego. Wystarczy kupić bilet kolejowy jadąc „tam” oraz bilet do teatru czy filharmonii, a na ich podstawie w kasie Kolei Śląskich lub u konduktora wystawiony zostanie bezpłatny bilet powrotny.

Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim

Projekt zakłada budowę placu zabaw na terenie Parku Śląskiego na styku Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Plac ma mieć charakter ekologiczny, a lokalizacja inwestycji integrować mieszkańców trzech miast.

PROJEKTY Z PODREGIONU: BIELSKO-BIAŁA, CIESZYN, ŻYWIEC

Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach

Zakup samochodu dla SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do transportu pacjentów, przystosowanego do przewozu również osób w pozycji leżącej.

Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji

Projekt zakłada utworzenie pracowni pozwalających nauczycielom na doświadczenie aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji: fizyczno-technicznej, humanistyczno-artystycznej i matematyczno-informatycznej.

Wyznaczenie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi

Celem zadania jest wyznaczenie ścieżki turystycznej biegnącej od Trójstyku poprzez Zwardoń, Milówkę do Rajczy po terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i łączącej Beskid Śląski i Beskid Żywiecki z miejscami odpoczynkowymi w stylu zbójnickim, oznaczona i trasowana multimedialnie oraz fizycznie również dla osób niewidomych.

PROJEKTU Z PODREGIONU: KATOWICE, MYSŁOWICE, TYCHY, PSZCZYNA, BIERUŃ, LĘDZINY

Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego

Cykl zajęć, na których będą prezentowane podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia prowadzone będą w różnych lokalizacjach na terenie Katowic oraz w miastach ościennych. Na zajęciach będzie również przekazywana wiedza z zakresu pierwszej pomocy

Województwo śląskie opowiada swoją historię

Głównym zadaniem projektu jest popularyzowanie historii i kultury Województwa Śląskiego. Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej historii województwa i pamięci historycznej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz poszerzania zainteresowań muzyką poważną, propagowania działalności instytucji kultury województwa śląskiego.

Dni Wielkowiślanina

Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Mobilna Poradnia Ekologiczna

Cykl wykładów, prezentacji i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej. Dotyczyć będą m.in. ekologicznych zachowań takich jak: Zero Waste, przygotowywanie kosmetyków i chemii, szycie eko-woreczków, up-cycling, eko-gotowanie, ogrodnictwo balkonowe, warsztaty dla dzieci, wymienialnie odzieży itp.)

Robotyka baw się i buduj

Cykl warsztatów dla dzieci z dwóch powiatów: Mysłowice i bieruńsko-lędzińskiego. Zajęcia z robotyki pokażą dzieciom jak wspaniale można bawić się poprzez naukę. Warsztaty miałyby na celu zgłębienie wiedzy z dziedziny robotyki na poziomie podstawowym.

Koncertowa ekologia

Warsztaty ekologiczne połączone z koncertami dla osób w różnym wieku. Warsztaty mają pozwolić na przybliżenie zagadnienia oraz wskazanie zastosowania ekologicznych zachowań w codziennym życiu np. poprzez właściwą segregację odpadów czy racjonalne korzystanie z surowców.

Zaczarowani sztuką

Warsztaty plastyczne na wyższej uczelni dla dorosłych twórców nieprofesjonalnych, działających w klubach i stowarzyszeniach powiatu bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego oraz trzydniowy plener malarski na jurze krakowsko-częstochowskiej.

PROJEKTY Z PODREGIONU: MIKOŁÓW, RACIBÓRZ, RYBNIK, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ŻORY

Tężnia solankowa

Celem projektu jest budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie ZSOMS w Raciborzu.
Teatrem w Śląsk

Seria warsztatów teatralnych i parateatralnych, produkcja 4 nowych spektakli teatralnych przez dwie grupy z Raciborza i Wodzisławia Śląskiego), 4 ogólnopolskie wydarzenia (FRU Festiwal, Festiwal Kultury Żydowskiej w Raciborzu, Wodzisławska Noc Teatrów i Wodzisławski Festiwal Kuglarzy) prezentujące m.in. sztuki teatralne, a także wystawienie 10 spektakli Teatru Safo (Rydułtowy).

Rybnicki opatrunek społeczny

Usługa oferującą wsparcie pozamedyczne dla pacjentów WSS nr 3 w Rybniku i ich rodzin, poprzez zorganizowanie na terenie szpitala sobotnich dyżurów specjalistów, udzielających informacji o dostępnych formach wsparcia, i procedurze ubiegania się o takie wsparcie.

Postaw na zdrowy tryb życia

Impreza edukacyjno-sportowa skierowana do mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Ma zachęcić mieszkańców do  dbałości o swoje zdrowie.

Śląskie HockeyLove

Promocja hokeja na lodzie wśród dzieci, jako dyscyplinę, która wzmacnia prawidłowy rozwój koordynacji ruchowej, kondycję fizyczną oraz uczy systematyczności.
Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach

Organizacja turnieju hokeja na rolkach dla dzieci z prawdziwym sędzią, nagrodami dla dzieci, poczęstunkiem, który będzie jednocześnie piknikiem rodzinnym z dodatkowymi atrakcjami.

PROJEKTY Z PODREGIONU: BYTOM, GLIWICE, LUBLINIEC, TARNOWSKIE GÓRY

Budowa wielofunkcyjnego boiska

Zadanie obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni tartanowej lub polipropylenowej sportowej do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Na zewnątrz boiska będzie bieżnia tartanowa.

Parkuj w parku

Rozbudowa infrastruktury parkingowej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty.

PROJEKTY Z PODREGIONU: CHORZÓW, PIEKARY ŚLĄSKIE, RUDA ŚLĄSKA, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE, ZABRZE

Murale na ogrodzeniu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Murale zlokalizowane od strony Parku Śląskiego mają upamiętniać 100 rocznicę Powstań Śląskich, a wykonane od strony ZOO nawiązywać będą do bieżącej działalności oraz misji ogrodu zoologicznego.

Olimpiada Przedszkolaka na Stadionie Śląskim

Organizacja pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekrecyjnym na obiektach Stadionu Śląskiego. Impreza skierowana będzie do dzieci w wieku około przedszkolnym i ich rodzin w ramach której każde dziecko będzie musiało zaliczyć 10 specjalnie przygotowanych konkurencji rekreacyjno-sportowych.

Europejska muzyka śląskich kompozytorów

Projekt zakłada organizację 4 koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu chóru, kameralnej orkiestry symfonicznej i solistów. W repertuarze koncertów znajdą się m.in. utwory kompozytorów wywodzących się ze Śląska, których twórczość stanowi dziedzictwo kulturowe regionu.

Piekarskie Klachule stare pieśniczki śpiewają

Celem projektu jest krzewienie śląskiej kultury i tradycji śpiewaczych. Projekt składa się z trzech części: koncertów zespołu Piekarskie Klachule”w każdym mieście podregionu, wydanie dwóch płyt zespołu do bezpłatnej dystrybucji i renowacji oryginalnych śląskich strojów w których zespół występuje.

Śląski senior 2020: Cyfrowa reaktywacja

Projekt ma na celu zilustrowanie najnowszych tendencji w kulturze cyfrowej - ich zastosowanie we współczesnej ofercie kin (miejskich, artystycznych, komercyjnych, dyskusyjnych klubach filmowych). W zamierzeniu będzie to cykl spotkań adresowanych do widowni senioralnej.

Mali ,,wielcy" odkrywcy

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji 80 dzieci w szczególności z dzielnic dotkniętych problemami społecznymi, poprzez aktywne działania które mają stwarzać dzieciom w wieku 6-12 lat możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji, zainteresowań z różnych dziedzin naukowych.

Droga kobiet

Celem projektu jest zapobieganie zjawisku przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej wobec kobiet poprzez udział w warsztatach WenDo, które jest sztuką samoobrony zarówno psychicznej jak i fizycznej.

Śląsk przyjazny seniorom

Projekt zakłada warsztaty dla seniorów obejmujące naukę obsług komputera i wykorzystanie go jako nośnika informacji dla osób starszych oraz warsztaty integracyjno-kulturalne.

Po naszemu, czyli po śląsku w muzyce

Koncert trzech lokalnych zespołów muzycznych przedstawiających różny gatunek muzyczny po naszemu czyli po śląsku, mający na celu uświadomienie mieszkańcom regionu, iż nie tylko godać można ale i śpiewać.

Śląsk naszą wizytówką

Warsztaty dla dzieci młodzieży i osób starszych w tym grup wykluczonych i zagrożonych różnymi formami patologii społecznej. Dotyczyć będą rękodzieła, śląskiej kuchni, śląskich przyśpiewek i ekologii.

PROJEKTY Z PODREGIONU: CZĘSTOCHOWA, KŁOBUCK, MYSZKÓW

Zakup defibrylatorów

Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zakup urządzeń defibrylatorów wraz z szafkami na defibrylatory oraz torby z paskami do transportu ręcznego, ich montażem a ponadto szkolenie z ich obsługi w ramach udzielania pierwszej pomocy osobom będącym w nagłym zagrożeniu życia.

Ratujmy częstochowską Fabrykę Zapałek

W ramach projektu wydany ma być pierwszy album monograficzny ukazujący kompleksowo historię produkcji zapałek w Częstochowie od 1881 roku do współczesności. Ma on zawierać dokumenty, zdjęcia, szkice, opinie oraz sylwetki osób ważnych w historii Fabryki.

Setka najbardziej aktywnej młodzieży

Celem zadania jest stworzenie grupy muzyków składającej się z przedstawicieli orkiestr dętych z powiatu częstochowskiego. Przeprowadzone zostaną warsztaty muzyczne podczas których zostanie opracowany i wyćwiczony repertuar muzyki rozrywkowej.

Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie

Zadanie ma na celu spopularyzowanie turystyki kajakowej na rzekach w północnej części województwa: Liswarcie (od Krzepic do ujścia) i Warcie (od Częstochowy do granicy województwa).

Stała wystawa - historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej
Celem projektu jest zapisanie na około 100 planszach historii oraz szeroko rozumianej kultury i gospodarki Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej i bogaty dorobek i dokonania jej mieszkańców.

Dzień Dziecka na granicy powiatów

Zadanie będzie zrealizowane w miejscowościach: Kuźnica Kiedrzyńska, Czarny Las, Rybna znajdujących się na granicy powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, będzie polegało na organizacji imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2020 r.

PROJEKTY Z PODREGIONU: DĄBROWA GÓRNICZA, SOSNOWIEC, JAWORZNO, BĘDZIN, ZAWIERCIE

Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu

Zadanie dotyczy rozbudowy i powiększenia parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Bezpieczne wody Zagłębia

Projekt zakłada podniesienie standardu zbiorników Przeczyce i Kuźnica Warężyńska. Zakłada polepszenie walorów użytkowych zbiorników i zwiększenie ich dostępności w sposób bezpieczny do różnych form rekreacji.

Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej ''Allegretto" z Rogoźnika

Zadanie to doposażenie Szkolnej Orkiestry ''Allegretto" w sprzęt muzyczny: instrumenty dęte, akcesoria oraz nagłośnienie estradowe niezbędne do dalszego rozwoju, kształcenia oraz podnoszenia poziomu artystycznego zespołu.

Zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego

Celem projektu jest zakup strojów dla amatorskich zespołów artystycznych działających na terenie województwa śląskiego.

BO życie jest w naszych rękach

Ideą zadania jest doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie powiatu zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Jaworzna.

Ładowanie Rozmowy